Després d’un any més de fascinants viatges musicals amb el professor Dr. Ohannes, ha arribat el moment de posar-los el punt final, presentant alguns dels treballs representatius realitzats per l’alumnat participant.

Els programes han oferit un ventall de viatges musicals a través del temps, de la solidaritat entre els pobles i dels aspectes més importants de la vida interior, amb el professor Dr. Ohannes Emirkanian.