Xec escolar 2019/2020

El Xec Escolar és un sistema d’ajudes econòmiques a l’escolarització infantil de 0 a 6 anys, destinades a compensar desigualtats, sufragant les despeses d’ensenyament d’aquells menors empadronats en el municipi de València, i es concedeixen en funció de la renda familiar, atenent també a les particularitats pròpies de les unitats familiars que les sol·liciten. Es tracta de contribuir a l’escolarització primerenca com a inici d’una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres xiquets i xiquetes, però no solament: també permeten als pares i mares amb menys recursos, l’accés a l’ocupació i/o a la formació contínua, en una etapa de la vida en què les cures als xicotets i xicotetes els farien impossible sense aquestes ajudes, que es convoquen durant les primeres setmanes de cada any per al curs acadèmic següent.

Situació de la convocatòria 2019/2020

Termini de la sol·licitud

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 26 de març del 2019

Termini de sol·licitud: del 27 de març al 15 d’abril, tots dos inclusivament

A causa d’exigències de l’Agència Tributària s’ha modificat l’imprés de sol·licitud per a l’ajuda del Xec escolar 2019/2020, ja que els sol·licitants han d’autoritzar de forma expressa la consulta de dades en l’Agència Tributària.

En cas d’haver presentat la sol·licitud inicial, haurà d’aportar el “Annex 2. Autoritzacions de la sol·licitud” (és la pàgina 4/5).

Sol·licitud xec escolar 2019

Annex 2

Termini d’esmena i al·legacions

Del 10 al 23 de juliol, ambdós inclusivament

Anunci llistats provisionals xec escolar 2019/2020

Acord concessió. Resolució de la convocatòria

Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 26 de juliol del 2019

Anunci concessió

Puntuació mínima per a l’obtenció de l’ajuda: 2,13 punts

Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 4 de novembre del 2019 pel qual s’establix que la puntuació mínima per a l’obtenció de l’ajuda és d’1,52 punts por un periodo de octubre de 2019 a junio de 2020

Anunci nova concessió

Llistats definitius

Termini recurs de reposició

Del 27 de juliol al 26 d’agost del 2019, ambdós inclusivament