Projectes de innovació educativa

Home>Projectes de innovació educativa

L’hort escolar com a eina educativa

2019-07-26T12:42:29+02:00

El present programa és la conseqüència de l'anàlisi realitzada des del Servei d'Educació de el “Diagnòstic de la situació dels horts escolars existents en els centres educatius de la ciutat de València” durant l'any 2017.

Intercanvi Barri – Barri

2019-09-04T11:38:35+02:00

Aquesta activitat proposa una acció multidisciplinària en la qual dos grups del mateix nivell de dues escoles distintes, realitzen, simultàniament, un treball de coneixement del barri en el qual s'enclava la seua escola.