Col·legi Municipal Benimaclet

C/Arquitecte Arnau, s/n
46020 Valencia
Tel. 963 618 817
Fax. 963 891 441
cmbenimaclet@valencia.es

Oferta educativa
Educació Infantil Unitats autoritzades: 6 Places autoritzades: 150
Educació Primària
Unitats autoritzades: 12 Places autoritzades: 300

Proyecte Educatiu
Som una escola plurilingüe, inclusiva i multicultural en la qual apostem pel desenvolupament ple de la personalitat dels nostres alumnes; oberta al barri, amb hort escolar inclòs en la programació pedagògica. Treballem per projectes que motiven els nostres alumnes des de la seua pròpia curiositat, primant l’aprenentatge cooperatiu i actiu. Apostem per la implantació de les noves tecnologies com a complement al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Activitats Complementàries

Tutories afectives

La tutoria afectiva, és un projecte d’intervenció orientat a reduir comportaments inadequats del xiquet, millorant les seues habilitats socials i emocionals.
El projecte es recolza en la figura del tutor afectiu posant l’accent en la interrelació amb el xiquet com a font d’estabilitat emocional, facilitant així la seua integració escolar i social.

Hort escolar

Projecte educatiu coordinat a través d’una comissió integrada per pares/mares i docents. L’hort està format per quatre parcel·les on es conreen diferents productes. Per torns els xiquets assisteixen a l’hort desenvolupant, amb esperit ecològic, les labors de plantar, netejar males herbes, regar i arreplegar el producte que serà distribuït entre tots.

Servicis

 • Menjador escolar. 220 places. Cuina propia.
 • Escola matinera. De 8 a 9 h. Jocs dirigits i atenció especialitzada.
 • Escola d’estiu (durant el mes de juliol, organitzada per l’AMPA del centre i els Servicis Socials de l’Ajuntament).
 • Biblioteca.
 • Sala multiusos.
 • Aula de música.
 • Aula d’informàtica.
 • Desdoblament d’aules.
 • Activitats extraescolars.
 • Gabinet psicopedagògic. Oferix els servicis següents:
  • Psicòloga: detecció i prevenció de dificultats d’aprenentatge.
  • Mestre en audició i llenguatge: tractament de dificultats associades al llenguatge.
  • Treball social: atenció a les necessitats d’educació compensatòria.
 • Gimnàs.
 • Sala de psicomotricitat.
 • Ciberaula.
 • AMPA.

Administració/Secretaria

 • Calendari escolar. De l’11 de setembre de 2017 al 22 de juny de 2018.
 • Horari lectiu. De dilluns a dijous de 9 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h. Divendres de 9 a 14 h. Setembre i juny tots els dies de 9 a 13 h.
 • Secretaría. De dilluns a divendres de 9.15 a 10.30 h.
 • Atenció a pares. Dimarts de 12.30 a 13.30 h.