PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR MUNICIPAL (PAEM)

No existeix millor lloc per a la socialització d’una persona menor que l’escola, on està  envoltada  dels seus iguals

Les Administracions Públiques han de garantir el dret a l’educació i contribuir a que les persones joves  siguen en el futur  independents, proactives  i  responsables.

L’absentisme escolar es manifesta de diferents  formes: retards, faltes a primeres o últimes hores, absències continuades sense justificar correctament…

No detectar i prendre decisions ràpidament, pot repercutir negativament en el ritme d’aprenentatge; la desmotivació per retard escolar, és el primer símptoma d’abandonament.

L’absentisme presenta la seua major incidència en l’E.S.O. però és en la Primària on es pot fer un treball preventiu per a eradicar el problema des dels seus inicis.

  1. OBJECTIUS
  • Aconseguir la plena escolarització i la reducció de l’absentisme escolar durant l’educació obligatòria, assegurant el desenvolupament integral i l’adaptació social de les persones joves.
  • Coordinar i promoure el desenvolupament d’actuacions per a la prevenció, intervenció i seguiment dels casos d’absentisme.
  1. NIVELLS DE INTERVENCIÓ

1ª FASE: Divulgació del Programa d’Absentisme Escolar Municipal en els centres educatius.

2ª FASE: Detecció pel centre educatiu i intervenció amb pares, mares i alumnat absentista.

3ª FASE: Actuacions de les Tècniques i Tècnics de Zona i Àrea.

4ª FASE: Resolució de l’expedient d’absentisme escolar.

  1. ZONES

La ciutat de València es divideix en dues grans àrees  A i B, amb els seus corresponents equips de treball. L’equip professional de cada àrea es distribuirà per zones amb l’objectiu d’aproximar-se a la realitat de cada barri . Com a ubicació física el PAEM utilitzarà els Centres de Joventut existents.

Àrea A:

Zona 1 (Centre de Joventut Campanar – C/ Vall de la Ballestera 66, CP 46015).

Zona 2 (Centre de Joventut Russafa – C/ Puerto Rico 42, baix CP 46006).

Zona 3 (Centre de Joventut Patraix – C/ Salabert 13, 4a planta CP 46018).

Àrea B:

Zona 4 (Centre de Joventut Orriols – C/ Santiago Russinyol 3ac, CP 46019).

Zona 5 (Centre de Joventut Algirós –  C/ Campoamor 91, CP 46022).

Zona 6 (Centre de Joventut Grau-Port – C/Méndez Núñez 8, 3a i 4a planta CP 46024).

Programa d’Absentisme

Contacte
Tel. 963 525 478 / extensions 2133, 2147 y 2111
secabsetismo@valencia.es