València Ciutat Educadora

La ciutat ha de ser un espai que es recrea amb l’activitat i la presència de les seues gents, un espai obert a tota la ciutadania per igual i sense diferències. Aquesta pulsió cap a l’exterior, anima a aquesta Regidoria a obrir les seues accions a la comunicació amb les  comunitats barrials en les quals a més d’escoles, hi ha entitats diverses que desitgen construir una ciutat de tots i totes, per la creativitat i l’autonomia dels nostres xiquets i xiquetes i per la construcció d’una identitat col·lectiva inclusiva, amb perspectiva de gènere, segura, transitable i afavoridora de projectes de vida satisfactoris i saludables.

En aquest context aposta pel desenvolupament d’accions en el marc de la seua participació en  l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, descrites en la seua  carta, i en  l’Associació dels xiquets i de les xiquetes, de la qual l’Ajuntament de València forma part des de juny de 2016: Liderada pel pensador i psicopedagog italià Francesco Tonucci, basa els seus principis en dos eixos per a fomentar l’autonomia dels nostres xicotets i xicotetes: la mobilitat en llibertat i la participació.

“Jugar lliurement significa eixir de casa: jugar en el carrer sense vigilància de l’adult, trobar-se amb amistats, decidir un joc entre tots i totes, dedicar-li un temps lliurement i viure-ho amb il·lusió o desil·lusió. Tots dos sentiments formen part del joc” (Francesco Tonucci)