Presentació

Les propostes educatives de l’Ajuntament de València tenen com a objectiu contribuir que la ciutat siga un agent actiu en l’educació de la seua ciutadania, plantegen la ciutat com a recurs didàctic i esborren els límits de l’espai escolar, de forma que València es convertix en una aula on construir coneixement a partir de l’experiència.

L’objectiu essencial és donar suport, complementar, ampliar i dimensionar l’ensenyament amb activitats que generen una renovació pedagògica, de tal manera que allò pertanyent a l’escola transcendisca del simple quefer dins de l’aula i es multipliquen així les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat.

Les propostes que s’oferixen cobrixen un ampli espectre temàtic, totes elles es realitzen des de la perspectiva de gènere i es basen en tres conceptes fonamentals: transversalitat, participació i proximitat.

Es tracta de posar al servici de les xiquetes i xiquets de la nostra ciutat la possibilitat d’experimentar, preguntar-se, dubtar, jugar, compartir i, en definitiva, participar en la construcció d’una societat diversa, plural i interrelacionada.

Com ho fem

La Secció Projectes Educatius ha coordinat les actuacions de diverses Delegacions Municipals, Conselleries i altres Institucions Públiques, així com dels organismes col·laboradors, amb la finalitat d’unir les accions formatives que es proposen als centres educatius de la ciutat durant l’actual període escolar. El catàleg d’activitats educatives inclou propostes dependents tant del Servei d’Educació com les gestionades per la resta d’agents educatius.

Estes propostes estan emmarcades en els principis continguts en:

– Associació Internacional de Ciutats Educadores
La ciutat de les xiquetes i dels xiquets

Incorporem nous programes i campanyes basats en els suggeriments que ens arriben a través dels qüestionaris d’avaluació que ens remet el professorat participant en les nostres activitats. També desenvoluparem nous programes d’innovació educativa seguint un procés d’actualització dinàmic i obert a les noves propostes.

A través del portal web de la Regidoria d’Educació facilitem l’accés a les activitats que s’arrepleguen. Cada proposta educativa es reflectix en una fitxa que proporciona la informació i definix les principals característiques per a conéixer-ne el desenvolupament.

Per a sol·licitar una activitat educativa es requerix l’ompliment del formulari de sol·licitud de participació en el web municipal. Esta sol·licitud arriba al personal tècnic responsable que realitzarà la planificació i temporalització de cada programa segons es descriu en l’apartat “Com participar”.