>Presentació
Presentació 2018-07-17T10:11:50+00:00

Presentació

Les propostes educatives de l’Ajuntament de València tenen com a objectiu contribuir que la ciutat siga un agent actiu en l’educació de la seua ciutadania, plantegen la ciutat com a recurs didàctic i esborren els límits de l’espai escolar, de forma que València es convertix en una aula on construir coneixement a partir de l’experiència.

L’objectiu essencial és donar suport, complementar, ampliar i dimensionar l’ensenyament amb activitats que generen una renovació pedagògica, de tal manera que allò pertanyent a l’escola transcendisca del simple quefer dins de l’aula i es multipliquen així les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat.

Les propostes que s’oferixen cobrixen un ampli espectre temàtic, totes elles es realitzen des de la perspectiva de gènere i es basen en tres conceptes fonamentals: transversalitat, participació i proximitat.

Es tracta de posar al servici de les xiquetes i xiquets de la nostra ciutat la possibilitat d’experimentar, preguntar-se, dubtar, jugar, compartir i, en definitiva, participar en la construcció d’una societat diversa, plural i interrelacionada.

Com ho fem

La Secció Projectes Educatius ha coordinat les actuacions de diverses delegacions municipals, conselleries i altres institucions públiques, així com dels organismes col·laboradors, a fi d’unir les accions formatives que es proposen als centres educatius de la ciutat durant el període escolar 2018-2019.

Estes propostes estan emmarcades en els principis continguts en:

– Associació Internacional de Ciutats Educadores
La ciutat de les xiquetes i dels xiquets

Incorporem nous programes i campanyes basats en els suggeriments que ens arriben a través dels qüestionaris d’avaluació que ens remet el professorat participant en les nostres activitats. També desenvoluparem nous programes d’innovació educativa seguint un procés d’actualització dinàmic i obert a les noves propostes.

A través del portal web de la Regidoria d’Educació facilitem l’accés a les activitats que s’arrepleguen. Cada proposta educativa es reflectix en una fitxa que proporciona la informació i definix les principals característiques per a conéixer-ne el desenvolupament.

Per a sol·licitar una activitat educativa es requerix l’ompliment del formulari de sol·licitud de participació en el web municipal. Esta sol·licitud arriba al personal tècnic responsable que realitzarà la planificació i temporalització de cada programa segons es descriu en l’apartat “Com participar”.