Premi per a estudis en l’estranger 2019/2020

Convocatòria del Premi destinat als alumnes del Conservatori Municipal José Iturbi per a la realització d’estudis universitaris o superiors en l’estranger.

Situació de la convocatòria 2019/2020

Aprovació de la convocatòria

Acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre del 2019

Convocatòria del premi

Termini de la sol·licitud

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 2 d’octubre del 2019

Del 3 al 22 d’octubre del 2019 ambdós inclusivament

Instància general

Premi beca José Iturbi 2018/2019

La Regidoria d’Educació considera convenient reconéixer públicament l’esforç i dedicació realitzats per l’alumnat de música que ha cursat i finalitzat amb èxit les seues ensenyances en el Conservatori Municipal de Música “José Iturbi”.

Situació de la convocatòria 2018/2019

Aprovació de la convocatòria

Acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre del 2019

Convocatòria del premi

Termini de la sol·licitud

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 26 de setembre del 2019

Del 26 de setembre al 15 d’octubre del 2019, ambdós inclusivament

Instància general