>Centres coordinadors
Centres coordinadors 2017-09-12T17:03:18+00:00

Centres coordinadors 2017/2018

Aquests centres, a més d’exposar en el seu tauler d’anuncis tota la informació concernent al procés ordinari d’admissió de l’alumnat i d’exposar les seues  vacants exposa, també, les vacants de tots els centres que integren els Districtes i les Àrees escolars.
També són els centres on es cursen les sol·licituds una vegada que ha acabat el període ordinari de sol·licitud de plaça escolar.