>Material escolar
Material escolar 2019-05-13T13:48:32+00:00

Material escolar 2018/2019

Les ajudes per a material escolar tenen per objecte l’adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, en centres educatius sostinguts amb fons públics en la ciutat de València. Es tracta de facilitar les activitats curriculars prèvies a l’escolarització obligatòria, doncs preparen de manera efectiva per a una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres xiquets i xiquetes. Es convoquen durant les primeres setmanes del curs acadèmic par al que se sol.liciten.

Situació de la convocatòria 2018/2019

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local del 7 de setembre de 2018

Convocatòria Material Escolar

Termini de la sol·licitud
Publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 20 de setembre del 2018

Termini de sol·licitud: Del 21 de setembre al 10 d’octubre del 2018

Sol·licitud material escolar 2018


Termini d’esmena i al·legacions

Del 18 de febrer a l’1 de març del 2019, ambdós inclusivament

Anunci llistats provisionals material escolar 2018/2019

Acord concessió. Resolució de la convocatòria.

Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 10 de maig del 2019

Anunci concessió

Puntuació mínima per a l’obtenció de l’ajuda: 2,30 punts

Llistat definitiu

Termini recurs de reposició

Del 14 de maig al 13 de juny, ambdós inclusivament