>Material escolar
Material escolar 2018-02-08T08:15:56+00:00

Material escolar 2017/2018

Les ajudes per a material escolar tenen per objecte l’adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, en centres educatius sostinguts amb fons públics en la ciutat de València. Es tracta de facilitar les activitats curriculars prèvies a l’escolarització obligatòria, doncs preparen de manera efectiva per a una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres xiquets i xiquetes. Es convoquen durant les primeres setmanes del curs acadèmic par al que se sol.liciten.

Situació de la convocatòria 2017/2018

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local del 8 de setembre de 2017
Convocatòria Material Escolar (pdf)

Termini de la sol·licitud
Des de 3 fins a 23 d’octubre de 2017 tots dos inclusivament
Descarregar sol·licitud (pdf)
Descarregar declaració responsable (pdf)

Termini d’esmena i al·legacions

Del 9 al 22 de febrer del 2018

Anuncio listados provisionales material escolar 2017-2018

llistats provisionals