Material escolar 2019/2020

Les ajudes per a material escolar tenen per objecte l’adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, en centres educatius sostinguts amb fons públics en la ciutat de València. Es tracta de facilitar les activitats curriculars prèvies a l’escolarització obligatòria, doncs preparen de manera efectiva per a una escolarització obligatòria satisfactòria dels nostres xiquets i xiquetes. Es convoquen durant les primeres setmanes del curs acadèmic par al que se sol.liciten.

Situació de la convocatòria 2019/2020

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local de 4 d’octubre del 2019

Convocatòria material escolar 2019/2020

Termini de la sol·licitud

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província el 22 d’octubre del 2019

Termini de sol·licitud: del 23 d’octubre a l’11 de novembre, ambdós inclusivament

Sol·licitud de material escolar

Termini d’esmena i al·legacions

Acord concessió. Resolució de la convocatòria.

Termini recurs de reposició