Loading...
>Subvencions Ciutat Educadora
Subvencions Ciutat Educadora 2017-09-11T09:30:34+00:00

Subvencions Ciutat Educadora 2017/2018

Pla de subvencions Ciutat Educadora
Tal com diu en la seua exposició de motius, el Pla de Subvencions Ciutat Educadora té per objecte contribuir a les tasques dels equips docents dels centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la promoció educativa formal i no formal, en l’etapa d’escolarització Primària i Secundària, d’acord amb la definició d’infància de la Convenció de drets dels xiquets i les xiquetes de l’ONU: “… s’entén per xiquet-xiqueta, tot ésser humà menor de divuit anys d’edat, a excepció que, en virtut de la llei que li siga aplicable, haja aconseguit abans la majoria d’edat.”

Les Bases proposen diferents línies per a desenvolupar projectes educatius:

– Art per a la cohesió social.
– Biodiversitat urbana.
– Canvi climatic.
– Educació inclusiva.
– Participació.

La convocatòria té lloc a l’inici del curs en què té efecte.