>Punts Informatius d’Escolarització (PIE)
Punts Informatius d’Escolarització (PIE) 2018-06-01T14:11:47+00:00

Punts Informatius d’Escolarització (PIE)

Són els Centres educatius designats per la Direcció Territorial d’Educació de València per a informar i resoldre els dubtes sorgits als sol·licitants de plaça escolar sobre el procés d’admissió de l’alumnat.