XXV Campanya “Per una Ciutat en Convivència” 2019-07-12T12:20:29+00:00

Project Description

XXV Campanya “Per una Ciutat en Convivència”

XXIII Campaña

Foto: Aaron Burden

Descripció

Esta Campanya, en el seu aspecte educatiu, desborda l’estricte marc escolar, atés que els treballs s’exposen per tota la ciutat projectant i convocant a la ciutadania a una reflexió comú. En efecte, convida a la reflexió, a l’anàlisi i a la recerca o reforçament de valors i pautes de socialització que la nostra societat demanda.

L’Ajuntament, com a institució democràtica, i la Regidoria d’Educació, com a organisme creador i dinamitzador de propostes educatives, prosseguixen en la seua tasca de propiciar la reflexió entre els seus ciutadans/es. De tots/totes els ciutadans/es, xiquets/es, jóvens i adults depén que aconseguim “Una Ciutat en Convivència”.

Objectius

  • Sensibilitzar a la ciutadania a partir de dibuixos elaborats per els/les alumnes de centres educatius, potenciant una educació de valors humans i cívics en els diferents àmbits de la vida quotidiana.
  • Potenciar el tipus de valors i actituds, d’obligacions i drets pels quals es regixen els/les ciutadans/es en una societat democràtica.
  • Educar per a la convivència i el compromís social.
  • A partir del tema triat per a la Campanya, que es comunicarà en les bases de convocatòria, relacionar-ho amb els distints continguts del currículum escolar, possibilitant així, una anàlisi més globalitzada de la realitat.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, EAI, EI3, EI4, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, UP

Calendari i Horari

Amb la publicació de les Bases de Participació s’indicaran les diferents dates d’execució de la Campanya.

Aportacions del Ajuntament

  • Cartells oficials de l’Ajuntament de València per a la realització dels treballs.
  • Disponibilitat de Mobiliari Urbà de la ciutat per a l’exposició dels treballs dels participants.
  • Coordinació i difusió Secció Projectes Educatius.
  • Reconeixements a la participació segons les Bases.

Observacions

Pendent de publicar les Bases de Participació.

Informació

962084283 – 962082146

Logotipo de la Regidoria de Educación.