Xarxa. “Puja el to contra el racisme” 2017-09-20T10:07:36+00:00

Project Description

Xarxa. “Puja el to contra el racisme”

Xarxa. “Puja el to contra el racisme”

Descripció

El projecte Xarxa” Puja el to contra el racisme i la xenofòbia” s’ha elaborat en el marc del compromís europeu impulsat per l’Ajuntament de València a través de la seua Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migrants i dins del plec de condicions que s’establixen, el Centre de Suport a la Immigració (CAI) en col·laboració amb les entitats: Moviment Contra la Intolerància, Moviment per la Pau i València Acull. La finalitat del projecte és la de prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i intolerància en general, mitjançant la promoció de valors cívics de convivència i tolerància, així com dotar el professorat de ferramentes per a la prevenció d’actituds violentes derivades d’actituds racistes i xenòfobes com a col·lectiu especialment afectat per esta problemàtica. Esta iniciativa pretén implicar els centres d’ensenyament secundari de la ciutat per tal que col·laboren activament en el desenvolupament dels objectius de la xarxa, en l’adaptació i transformació de les dinàmiques d’activitats de prevenció, en l’anàlisi de necessitats, i en la detecció de casos que puguen requerir una atenció individual.

Objectius

  • Realitzar un projecte conjunt amb accions i mesures que siguen més eficaces per a treballar amb caràcter preventiu les actituds racistes i xenòfobes en l’entorn escolar.
  • Construir un menú de propostes/accions que permeten fer del projecte una ferramenta adaptada i flexible a les característiques dels centres i a canvis en la realitat.
  • Crear una plataforma de suport contra el racisme i la xenofòbia entre centres escolars.
  • Formar agents de convivència als centres escolars en la detecció i prevenció d’actituds racistes.

Adreçat a

ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

Al llarg de l’any escolar

Aportacions del Ajuntament

  • Recolzament i orientació a la comunitat escolar davant situacions de violència derivada de la diversitat cultural i de comportaments racistes o xenòfobs.
  • Suport per al disseny, execució i seguiment de les activitats realitzades al centre.
  • Un espai de trobada semestral de centres per a l’avaluació d’actuacions i l’elaboració de noves propostes i actuacions.
  • Activitats d’educació en valors (tram d’interculturalitat) que l’Ajuntament posa a disposició a través de la guia d’oferta educativa.
  • La concessió d’un distintiu que identifique el centre com a membre de la xarxa.

Observacions

Ha de constar clarament en la sol·licitud un telèfon de contacte i correu electrònic de la persona que la realitza. Es desenvoluparà la informació sobre el projecte en una visita personalitzada a cada centre escolar una vegada formalitzada la sol·licitud.

Informació

C.A.I-AMICS
València. C/ del Pou s/n
96 208 74 23. cai.amics@valencia.es
https://www.facebook.com/valenciaespaiobert.es