Project Description

Visita la teua Biblioteca

Visita la teua Biblioteca

Descripció

L’Ajuntament de València compta amb una xarxa de 33 biblioteques municipals distribuïdes per tota la ciutat. Amb el programa VISITA LA TEUA BIBLIOTECA pretenem acostar-nos a tot el col·lectiu escolar amb la finalitat de donar a conéixer i posar en valor l’existència als seus barris d’una biblioteca pública, els seus espais, la manera de funcionar, els fons i les activitats que s’hi desenvolupen. En general, volem informar dels servicis que oferixen les biblioteques municipals i acostar-los a este col·lectiu perquè puga aprofitar totes les oportunitats d’informació i oci que oferixen. Tot això d’una forma lúdica i divertida…jugant amb els llibres animem a llegir.

Objectius

 • Facilitar i promoure en l’alumnat l’hàbit de la lectura
 • Estimular el plaer de llegir des de la infància
 • Desenvolupar destreses i habilitats lectores
 • Desenvolupar habilitats socials i comunicatives
 • Donar a conéixer la biblioteca infantil i juvenil, les seues col·leccions i servicis
 • Animar a la lectura de forma didàctica i lúdica
 • Fomentar la utilització de les biblioteques municipals

Adreçat a

EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, UP

Calendari i horari

 • D’octubre a maig.
 • Data i hora a concertar amb el personal tècnic de cada biblioteca.
 • Buscar la biblioteca més pròxima al centre en:

Aportacions del Ajuntament

 • Difusió.
 • Coordinació i gestió.
 • Realització de l’activitat a càrrec del personal tècnic de biblioteques
 • Directori de Biblioteques Municipals de València 2019-maig desplegable versió online-OK

Observacions

Les activitats proposades s’adapten als grups d’edat i és convenient que no superen en nombre a una classe. Es poden sol·licitar tantes vegades com les demande el centre escolar al llarg del curs.

Informació

Tel. 96 208 45 79 o directament en cada biblioteca.

ODS relacionats amb el programa

Logotipo xarxa biblioteques municipals