Project Description

Visita al Parc d’Educació Vial per una Mobilitat Sostenible

 Visita al Parc Infantil de Trànsit. El Trànsit i l’Educació Vial

Descripció

Durant la visita al Parc d’Educació Vial, situat en Vivers, l’alumnat desenvoluparà les següents activitats:

 • Sessió teòrica de continguts i metodologia concordes al programa d’Educació Vial per a la Mobilitat Sostenible, seguint les recomanacions a aquest efecte realitzades per la Direcció general de Trànsit (D.G.T), de la Regidoria d’Educació,  i de la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València.
 • Jocs i Dinàmiques actives i participatives, sobre Bones Pràctiques de circulació com a vianants i ciclistes.
 • Tallers d’Educació Vial per a la Mobilitat Sostenible… El per què de la bici, el món de la bici, formes de mobilitat urbana, perills i riscos de moure’s per la ciutat compartint solidàriament les vies públiques, etc.
 • Jocs i exercicis de conducció amb bicicletes, tricicles i patinets, segons les edats.

Objectius

 • Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament correcte en relació al trànsit, és a dir, hàbits orientats a l’adquisició del sentit i responsabilitat vial.
 • Valorar la importància i la necessitat que té el respecte de les normes i senyals de trànsit i conèixer el seu significat i bon ús.
 • Conèixer les normes i adquirir hàbits adequats per a la circulació de vianants tant en ciutat com en carretera.
 • Desenvolupar actituds de tolerància i solidaritat en el trànsit vial.

Adreçat a

EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

 • A partir de setembre fins que finalitze el curs escolar.
 • Les activitats al Parc d’Educació Vial es poden realitzar, en horari de matí, entre les 9 i les 13 h.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Difusió.
 • Conveni amb l’empresa gestora del Parc d’Educació Vial.

Informació

ACTIO ACTIVITATS EDUCATIVES Tel: 96 374 11 56

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.