Project Description

Visita al Laboratori Municipal

 Visita al Laboratori Municipal

Descripció

Visitar les instal·lacions del Laboratori, explicant l’equipament i el seu funcionament. Aquesta visita comporta una presentació audiovisual del Laboratori Municipal de València, per a donar a conéixer l’origen i les competències que actualment desenvolupa, explicant la seua estructura organitzativa.

Objectius

Divulgar les activitats que exerceix el Laboratori Municipal en l’àmbit de la protecció de la salut i del medi ambient, donant a conèixer:

  • La transcendència de la labor analítica en la seguretat alimentària, per a assegurar la innocuïtat dels aliments, estimant el risc potencial. Posar de manifest la importància del paper de les consumidores i els consumidors en la seguretat alimentària perquè hi participe de manera activa.
  • El control analític i sistemàtic imprescindible de les aigües de consum, d’aigües d’ús lúdic (aigües de piscina i aigües de mar) i de les aigües residuals.
  • Donar a conéixer com és un laboratori, els seus instruments i equips, i com s’hi realitzen les anàlisis.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, UP

Calendari i horari

  • D’octubre a abril.
  • De dilluns a divendres, en horari de matí.
  • Duració aproximada: 2 hores (de 10:00 a 12:00)

Aportacions de l’Ajuntament

  • Organitza el Servici de Qualitat i Anàlisi Ambiental, Contaminació Acústica i Platges.
  • Difusió i coordinació pel Personal Tècnic Municipal.

Observacions

  • Màxim nombre de participants: 25.
  • Hi ha la possibilitat de triar els temes de major interés per al col·lectiu, podent sol·licitar la presentació més d’acord amb els seus objectius (xarrada completa, intensificació en seguretat alimentària i compra segura).

Informació

962084284 – 962084277

ODS relacionats amb el programa