Project Description

Vigilància i control de la contaminació acústica i atmosfèrica al municipi

Vigilància i control de la contaminació acústica i atmosfèrica al municipi

Foto: Kelondrio

Descripció

Presentació audiovisual de la “Secció Tècnica de Contaminació Acústica i Atmosfèrica del Servici”, per a donar a conéixer les competències que actualment desenvolupa en matèria de contaminació acústica i atmosfèrica, explicant les seues funcions i atribucions així com l’estructura organitzativa. Es visiten les instal·lacions de la Secció Tècnica de Contaminació Acústica i Atmosfèrica, explicant l’equipament i el seu funcionament.

Objectius

  • Conèixer la labor de vigilància i control de la Contaminació Atmosfèrica: controlar els nivells de qualitat de l’aire ambiental exterior i el compliment de la legislació vigent; anàlisi de l’evolució dels diferents contaminants de l’atmosfera i les seues tendències temporals; detecció de possibles episodis o estats preocupants de contaminació de l’atmosfera; elaboració de plans de Qualitat de l’Aire.
  • Conèixer la labor d’anàlisi, vigilància i control, així com la implantació de mesures correctores en matèria de Contaminació Acústica: realització d’inspeccions i mesuraments acústics; elaboració de Mapes Estratègics de Soroll; elaboració de Plans d’Acció en matèria de Contaminació Acústica; control i seguiment de Zones Acústicament Saturades, elaboració i desenvolupament de Campanyes de sensibilització; i conscienciació en matèria de contaminació acústica.

Adreçat a

BC1, BC2, CFS, ESO4

Calendari i Horari

  • D’octubre a abril.
  • De dilluns a divendres, en horari de matí.
  • Duració aproximada: 2 hores (de 10.00 a 12.00).

Aportacions del Ajuntament

  • Organitza la Secció Tècnica de Contaminació Acústica i Atmosfèrica.
  • Difusió i coordinació per la tècnica o tècnic municipal.

Observacions

  • Es requerix una persona responsable de l’escola que acompanye el grup.
  • Màxim de participants: 25.

Informació

962082217

ODS relacionats amb el programa