Un Món Sostenible 2019-07-17T11:56:29+00:00

Project Description

Un Món Sostenible

Xarxa Apuja el To Contra el Racisme

Xarxa socioeducativa en la ciutat de València per a la prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i intolerància, des de la promoció de valors cívics de convivència i tolerància i l’aprenentatge d’eines per a la prevenció d’actituds violentes derivades d’actituds racistes

Tots/es a una per la Diversitat

Descripció

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 27 de setembre de 2015, marca dèsset objectius que s’han de complir l’any 2030 i assenta les bases per a una transformació mundial que conduïsca a un model de desenvolupament inclusiu i sostenible, incidint des de l’àmbit local cap al global. A conseqüència d’este canvi de paradigma, es veu necessari treballar per a eradicar la pobresa extrema, combatre la desigualtat i la injustícia i solucionar el canvi climàtic.

D’esta manera, esta activitat vol contribuir a la divulgació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i sensibilitzar l’alumnat en la consecució d’un món just i sostenible.

L’activitat es dividix en dos sessions:

  • 1a sessió: divulgativa i informativa sobre els ODS, acostant-los a l’alumnat per mitjà de les TIC i d’aplicacions com Twitter amb la finalitat d’arribar-ne a un coneixement general i a les metes que pretenen aconseguir.
  • 2a sessió: focalitzada en l’Objectiu 2 “Fam Zero”. S’escull treballar este objectiu atés que l’Ajuntament de València, per mitjà de l’Acord del Ple de 25 de febrer de 2016 va mostrar la seua adhesió a l’Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible, i apadrina la consecució del ODS 2. Es durà a terme una dinàmica en la qual l’estudiantat reflexione sobre la importància de posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

Objectius

  • Expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets, tant de forma escrita com oral (comprensió de llenguatge oral i escrit, capacitat d’expressió oral i escrita) i interactuar lingüísticament de forma apropiada segons el context en el rang complet de les diferents situacions possibles.
  • Usar críticament i aprofitar els mitjans digitals per a l’aprenentatge, el treball, l’oci i la comunicació.
  • Organitzar i regular el propi aprenentatge, tant a nivell individual com en equip, en una varietat de contextos.
  • Participar de forma eficaç i constructiva en la vida social i resoldre els conflictes de forma pacífica i equànime quan calga.
  • Capacitar l’adaptació als canvis i oportunitats que es presenten en l’entorn. Introduir canvis pròspers en l’evolució de cadascun.
  • Expressar creativament idees, experiències i emocions en un rang ampli de mitjans i suports que inclouen la música, l’expressió corporal, la literatura i les arts plàstiques

Adreçat a

ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

Curs escolar 2018 – 2019

Dos sessions de 45 m

Aportacions de l’Ajuntament

  • Bàner enrotllable dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2015 – 2030
  • Guia didàctica

Observacions

A realitzar pel professorat del centre educatiu.

Informació

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració
962087471-962087430
rstcontraelracismo@valencia.es
RECORDEU QUE TENIM MATERIALS AUDIOVISUALS AL VOSTRE ABAST.