Project Description

TOCA CINE: Guia d’activitats

TOCA CINE: Guia d'activitats

Foto: Jeremy Yap

Descripció

El cine es considera una ferramenta preventiva eficaç davant de les conductes psicosocials de risc, com són les addiccions; per això s’ha elaborat la guia d’activitats “TOCA CINE”, en què es plantegen activitats per a realitzar entorn del visionat d’una pel·lícula. La guia està estructurada en dos blocs. El primer conté la fitxa tècnica de la pel·lícula, la sinopsi, la descripció dels personatges i els valors o temes que es poden treballar; en el segon bloc es descriuen les activitats, una prèvia a la projecció, centrada en el tema principal de la pel·lícula l’objectiu del qual és fomentar-hi l’interés, i dos activitats posteriors a la projecció, centrades en aspectes concrets de la pel·lícula. Existeix un ampli catàleg de pel·lícules a la disposició del centre que pot veure’s en https://goo.gl/ctykZR

Objectius

  • Potenciar les capacitats de les persones com a factor de protecció enfront de les addiccions.
  • Treballar habilitats per a la vida, a nivell cognitiu, emocional i social.
  • Fomentar el gust pel cinema com a forma d’oci.
  • Ensenyar a veure cinema; a extraure conclusions i elaborar crítiques constructives sobre el que s’acaba de veure.

Adreçat a

PRF, TC

Calendari

Anual

Aportacions de l’Ajuntament

Material didàctic:

  • Guia d’activitats per al/a la docent o mediador/a.
  • DVD de la pel·lícula, que es podrà sol·licitar en préstec en amquiles@valencia.es.

Informació

Imprescindiblement s’haurà de contactar per telèfon amb el Pla Municipal de Drogodependències (PMD) per a realitzar la inscripció en aquest programa. Els números de telèfon de contacte són els següents 962 082 037 – 962 082 042

ODS relacionats amb el programa