>>Residències Artístiques
Residències Artístiques 2019-07-19T11:49:36+00:00

Project Description

Residències Artístiques

La Regidoria d’Educació té interès a promoure activitats que involucren a artistes en processos creatius juntament amb col·legis del municipi de València. Per a açò, s’implementaran un total de 7 residències artístiques en 7 centres educatius de la ciutat. En cadascuna d’elles el/la creador/a desenvoluparà un projecte artístic personal en col·laboració amb l’alumnat participant. Es tractarà de projectes innovadors i arrelats en el territori, que evidencien el caràcter processual de la creació contemporània i apoderen l’alumnat i el professorat com a productors/es culturals i no com a “consumidors/es” d’educació o de cultura.

Residencias Artísticas

Descripció

La Regidoría d’Educació té interés a promoure activitats que involucren a artistes en processos creatius juntament amb col·legis del municipi de València. Per a això, s’implementaran un total de 7 Residències Artístiques en 7 centres educatius de la ciutat. En cadascuna d’elles el creador/a desenvoluparà un projecte artístic personal en col·laboració amb l’alumnat participant.

Es tractarà de projectes innovadors i arrelats en el territori, que evidencien el caràcter procesual de la creació contemporània i que apoderen a l’alumnat i professorat com a productors/as culturals i no com a “consumidors/as” d’educació o de cultura.

Objectius

  • Introduir en els centre educatius conceptes i metodologies propis de la creació contemporània d’una forma participativa.
  • Posar a l’alumnat en contacte director amb l’artista.
  • Potenciar la creativitat en l’àmbit educatiu.

Adreçat a

EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

  • Al llarg del curs escolar.
  • Cada Residència tindrà una duració aproximada de 15 sessions d’1 hora i 30 minuts cada sessió. (els temps i nombre de sessions poden variar en funció de les necessitats del col·legi o de la proposta artística a realitzar)

Aportacions de l’Ajuntament

  • Creador/ar.
  • Material necessari per a la realització de la proposta artística.

Observacions

  • Cada Residència es realitzarà en un centre educatiu dels 7 seleccionats i podrà atendre un grup classe com a màxim.
  • Tindran preferència aquells centres educatius que no hagen participat en edicions anteriors. La resta de criteris per a selecció dels centres seran els que s’apliquen a la resta d’activitats (veure apartat com participar).
  • En tractar-se de 7 propostes artístiques singulars o individuals cada Residència tindran unes característiques i necessitats pròpies que seran explicades al professorat responsable en una reunió inicial.

Informació

962084283-962084284

Logotipo de la Regidoria de Educación.