Rap Contra el Racisme 2019-07-18T13:56:55+00:00

Project Description

Rap Contra el Racisme

Xarxa Apuja el To Contra el Racisme

Xarxa socioeducativa en la ciutat de València per a la prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i intolerància, des de la promoció de valors cívics de convivència i tolerància i l’aprenentatge d’eines per a la prevenció d’actituds violentes derivades d’actituds racistes.

Tots/es a una per la Diversitat

Descripció

A través d’una metodologia participativa i utilitzant la música com a via treballem amb l’alumnat sobre el racisme i la xenofòbia.

Partint de la reflexió personal que fa l’alumnat de la lletra, i una anàlisi en comú, desmuntem els estereotips i prejudicis que marquen la intolerància en aquest àmbit. Posant èmfasi en els DDHH i fomentant la convivència, el respecte i l’acceptació de la diversitat.

Objectius

  • Detectar estereotips i prejudicis que generen situacions de discriminació i intolerància i desmuntar-los
  • Fomentar en l’alumnat l’anàlisi, la reflexió, el coneixement, l’actitud d’obertura, la comunicació. Generant així un  pensament inclusiu i tolerant cap a la diversitat humana.
  • Donar a conéixer  les condicions socials, culturals i històriques que han estigmatitzat i creat el rebuig cap a col·lectius minoritaris amb característiques particulars.
  • Crear un espai participatiu i obert per a fomentar la Tolerància, entenent aquesta com el respecte, l’acceptació i l’estima de la rica diversitat de les persones, cultures del nostre món, de les nostres formes d’expressió i maneres diferents de manifestar la nostra condició humana.

Adreçat a

ESO3

Calendari i Horari

Curs escolar. 50 minuts.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Materials.
  • Monitor de Moviment Contra la Intolerància.

Observacions

LA XARXA APUJA EL TO CONTRA EL RACISME

És una xarxa municipal  d’entitats socials  y centres educatius que treballen conjuntament  per acabar amb el racisme i la xenofòbia en l’entorn escolar. Els centres que formen part de la xarxa poden sol·licitar diferents serveis a les entitats com orientació i suport en conflictes o situacions de violència, tallers per a l’alumnat, formació i recursos per al professorat, formació d’agents de convivència i qualsevol activitat que permeta la millora de la convivència així com l’eradicació de conductes racistes i / o discriminatòries als centres.

Si ENCARA NO formes part de la xarxa, pots sol·licitar una de les activitats o tallers disponibles amb l’alumnat per a centres no inscrits, i conèixer els nostres recursos. D’aquesta manera, a més del taller, rebràs informació del funcionament de la resta de serveis que podràs sol·licitar una vegada inscrit el centre a la xarxa. Des de que el centre educatiu passe a formar part de Xarxa APuja el To, podrem començar a treballar conjuntament en objectius més a llarg termini per a la millora de la convivència en el centre, i per a acabar en aquelles situació de DISCRIMINACIÓ als centres educatius.

Informació

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració

962087471 – 962087430

rstcontraelracismo@valencia.es

RECORDEU QUE TENIM MATERIALS AUDIOVISUALS AL VOSTRE ABAST.