Project Description

Portal de Transparència i Dades Obertes. Font de coneixement

Portal de Transparència i Dades Obertes. Font de coneixement.

Descripció

El Portal de Transparència i Dades Obertes constitueix una important font d’informació sobre la ciutat de València. Conèixer aquesta eina per la ciutadania i el seu ús, facilita un govern obert, a la vegada que permet un coneixement del territori basant-se en dades i un millor coneixement del govern municipal.
El portal de Transparència i Dades Obertes suposa una nova font de coneixement sobre la ciutat en la qual vivim.

Objectius

 • Conèixer la ciutat a partir de les dades que ofereix el Portal.
 • Dotar a l´alumnat i professorat d´un major coneixement respecte a la transparència i el govern obert.
 • Fomentar l´ús de les TICS.
 • Conèixer els drets de la ciutadania respecte a la publicitat activa, el dret d’accés a la informació pública i les dades obertes.
 • Interioritzar la importància de la transparència i el bon govern.
 • Crear hàbits de democràcia participativa.
 • Mostrar al conjunt de la societat valenciana el bon ús del Portal de Transparència i Dades Obertes.
 • Potenciar la importància d´una ciutadania informada.
 • Posar a disposició del món educatiu el Portal de Transparència i Dades Obertes com a Font de coneixement i eina per treballar l´entorn.

Adreçat a

TC

Calendari i Horari

El programa de formació consta d´una sessió d´una hora en el propi centre educatiu. És convenient la incorporació posterior dels coneixements assolits a altres activitats educatives, especialment les relacionades amb el coneixement del medi.

Requisits per a la seua execució

 • La sessió es realitzarà en l´aula d´informàtica.
 • El centre educatiu ha de disposar de projector, ordinadors i connexió a internet.

Informació

sgovernobert@valencia.es  o  96 208 1843

ODS relacionats amb el programa