Parcs Naturals i el seu medi aquàtic 2018-03-15T11:54:33+00:00

Project Description

Parcs naturals i el seu medi aquàtic

Parcs naturals i el seu medi aquàtic

Descripció

El programa consisteix en la introducció als dos Parcs Naturals que envolten la ciutat de València: Parc Natural de l’Albufera i Parc Natural del Túria. Tots dos Parcs Naturals suposen un pulmó verd per a la ciutat i tenen en comú la presència de dos medis aquàtics emblemàtics, el Llac de l’Albufera i el riu Túria. Encara que són medis aquàtics de diferent tipus, els dos presenten vida (fauna i flora) associada a les seues aigües, la qual és de vital importància per al funcionament d’aquests ecosistemes i ens permeten avaluar la seua qualitat. Per poder realitzar el programa complet, es prendran mostres en els dos sistemes aquàtics. En l’Albufera, ajudats per un albuferenc (barca típica del llac) es prendran mostres de la columna d’aigua (principalment zooplàncton) i en el Túria (concretament a Riba-roja del Túria) es prendran mostres al llit del riu (principalment macroinvertebrats). Durant les eixides de camp també s’estudiarà la vegetació típica de les zones aquàtiques i la fauna (principalment avifauna) per tal de conèixer el conjunt de l’ecosistema. L’alumnat sempre tindrà com a material de suport un quadern dissenyat per l’Ajuntament i subministrat pel centre educatiu. Una segona sessió teòrica al centre abastarà la importància que tenen aquestes zones protegides per a l’alumnat, tant a nivell global i en concret per a la nostra ciutat. Posteriorment s’analitza l’aigua al laboratori del centre per descobrir quins organismes hem capturat, amb això l’alumnat prendrà consciència de la vida que hi ha en una gota d’aigua i que sovint ens passa desapercebuda malgrat la seva importància. A més es posarà èmfasi en les funcions ecològiques dels organismes trobats. Així mateix, s’analitzaran les característiques físiques i químiques de les mostres d’aigua per determinar la seua qualitat i estudiar les diferències entre diferents tipus de medis aquàtics.

Objectius

  • Conèixer la importància de les àrees protegides i per què es protegeixen. Prendre contacte amb aquestes àrees veïnes (sovint desconegudes per a l’alumnat) i aprendre a diferenciar els diferents ambients que en elles ens trobem.
  • Acostament a les tècniques de recollida de mostres ambientals aquàtiques i presa de consciència sobre la vida aquàtica que ens envolta.
  • Estudi de la flora i fauna de zones aquàtiques, com a elements característics del paisatge i l’ecosistema.

Adreçat a

BC1, BC2, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

El programa consistirà en dues sessions (preferiblement no tindran més d’una setmana d’espai) i seran preferiblement a principis de la tardor i a la primavera per assegurar-nos la recol·lecció d’exemplars de vida aquàtica:

  • 1a Sessió (de 9:00 a 13.30 hores): introducció teòrica sobre els Parcs Naturals i la importància de la vida aquàtica. Visita amb barca al llac de l’Albufera i presa de mostres. Visita al riu Túria a Riba-roja del Túria per a la presa de mostres al riu.
  • 2a Sessió (de 9:00 a 12:00 hores): introducció teòrica sobre “la vida en una gota d’aigua”. Visualització i identificació de les mostres preses en els dos punts.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Educador/a
  • Material de recol·lecció de mostres aquàtiques.

Observacions

  • El cost del desplaçament (autobús) i el recorregut en barca per a alumnat i educadors van a càrrec dels centres.
  • Es remetrà al centre participant un quadern per imprimir a l’alumnat i poder utilitzar-ho al llarg del programa educatiu.
  • El centre ha de disposar d’un laboratori bàsic (aigua i lupes binoculars) que serà utilitzat durant la realització del programa.

Información

962084283 – 96202146