Project Description

MUTIS en l’Aula. 2019 – 2020

VII Campaña educativa “MUTIS… CONTROLA TU RUIDO 2017-2018”

Descripció

Des de la Delegació de Qualitat Acústica i de l’Aire de l’Ajuntament de València volem invitar el vostre centre a participar en la campanya educativa «Mutis en l’aula».
Els temes destacats d’esta campanya seran traslladats a l’alumnat a través de la peculiar família Mutis. Entre estos destaquen: el so a la meua ciutat, les conseqüències de la contaminació acústica, el control del soroll i mesures preventives, que seran completades amb activitats pràctiques, com l’ús i els mesurament de nivells sonors amb sonòmetre, joc de transmissió de so…, tot això desenvolupat per personal tècnic ambiental.
El contingut d’esta campanya constarà d’uns tallers formatius que es realitzaran seguint els punts següents:

 • QÜESTIONARI PREVI, amb l’objectiu de saber quina percepció tenen els alumnes sobre el soroll.
 • PRESENTACIÓ DE CAMPANYA. Es farà una breu presentació de la campanya, que traslladarà els alumnes a les accions diàries en diferents entorns de la ciutat de València i demostrarà, així, que amb un canvi d’actitud i d’hàbits es genera molt menys soroll. Esta campanya anirà acompanyada amb còmics amb els personatges de la campanya.
 • NOCIONS BÀSIQUES D’ACÚSTICA. El personal ambiental assignat explicarà de manera teòrica les terminologies bàsiques referents a l’acústica (soroll, decibel, sonòmetre…).
 • CURIOSITATS HISTÒRIQUES I ACTUALS. Primers textos sobre molèsties del soroll, comportaments en diferents entorns, sempre pròxims al públic objectiu.
 • LEGISLACIÓ. Legislació aplicable a esta matèria.
 • JOC DE ROL (OPCIONAL), l’objectiu del qual és la comprensió de diferents situacions que es generen pel soroll així com la dels afectats per molèsties. Els alumnes faran una dramatització de personatges.
 • TALLER DE MESURAMENT. Realització de mesuraments reals, els valors del quals s’exposaran al final del taller.
 • QÜESTIONARI FINAL, amb l’objectiu de valorar els coneixements adquirits en el taller i el nivell de conscienciació obtingut.

Finalment es realitzarà un CONCURS ESCOLAR en què intervindran tots els centres que hagen participat en els tallers i amb l’objectiu d’impulsar la creativitat dels alumnes sobre la temàtica del soroll.
1a categoria: Millor actitud social davant del soroll al centre escolar.

A tots els participants se’ls entregarà un diploma acreditatiu. L’acte d’entrega del premi es farà coincidir amb el Dia Internacional sense Soroll.

Objectius

 • Conscienciar la població escolar sobre la problemàtica del soroll com a factor de contaminació mediambiental.
 • Fomentar comportaments saludables que afavorisquen el civisme acústic i la convivència en societat.

Adreçat a

EP5, EP6

Calendari i horari

La campanya es realitza d’octubre a març prèvia inscripció dels col·legis i l’horari serà concertat entre el personal tècnic ambiental i els col·legis.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Material pedagògic aportat per l’Ajuntament en el moment de la realització del taller (sense cost per als centres).
 • Personal tècnic ambiental.

Observacions

Una vegada realitzada la inscripció, el personal tècnic ambiental es posarà en contacte amb el centre escolar per a concretar lloc, data i horari del taller.

Informació

Qualsevol dubte pot ser consultat directament en el 962 082 214 preguntant per Carolina o en el correu electrònic acustica.ambiental@valencia.es.

ODS relacionats amb el programa