Músicas Brutas 2019-04-02T09:44:02+00:00

Project Description

Residències Artístiques

La Regidoria d’Educació té interès a promoure activitats que involucren a artistes en processos creatius juntament amb col·legis del municipi de València. Per a açò, s’implementaran un total de 9 residències artístiques en 9 centres educatius de la ciutat. En cadascuna d’elles el/la creador/a desenvoluparà un projecte artístic personal en col·laboració amb l’alumnat participant. Es tractarà de projectes innovadors i arrelats en el territori, que evidencien el caràcter processual de la creació contemporània i apoderen l’alumnat i el professorat com a productors/es culturals i no com a “consumidors/es” d’educació o de cultura.

Residencias Artísticas

Músicas Brutas

Artista Resident: Cuneta (Alba Múrcia i Vicent Pelechano)

Músicas Brutas és un projecte artístic l’objectiu del qual és la divulgació de l’art sonor i la música experimental entre la població infantil i la joventut .Per a aconseguir dit objectiu es duran a terme processos de creació musical anàlegs als dels/les artistes sonors/es contemporanis/es. Fent ús d’una metodologia activa-participativa que combina blocs d’escolta, exploració i creació s’introduïx al públic infantil i juvenil en este camp de l’art contemporani d’una forma vivencial. Com a part del procés, finalment les creacions sonores realitzades per l’alumnat s’interpreten en directe enfront del públic i quedaran arreplegades en un disc sota el nom de la col·lecció “Músicas Brutas”.

Objectius

  • Contribuir a l’eliminació d’estereotips de gènere en l’art, en concret, en la música i l’art sonor.
  • Despertar l’interés i la curiositat del col·lectiu educatiu, cap a l’art sonor i la música experimental.
  • Desenvolupar l’escolta i l’atenció cap al nostre entorn, cap a nosaltres mateixos i cap als altres.
  • Contribuir a promoure el desenvolupament de processos autònoms d’exploració activa, d’expressió personal, creació, cerca d’estratègies per a la resolució de conflictes, sensibilitat estètica i relació amb els altres.
  • Conscienciar sobre el respecte i la integració social a través de l’art des d’una primerenca edat.

Adreçat a

CEE, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i horari

  • Tercer Trimestre
  • Entre 15 i 20 sessions de treball d’1h 30min cada sessió. L’horari i la distribució del nombre de sessions per setmana es pactaran amb el centre educatiu.

Aportacions de l’Ajuntament

Material audiovisual i instruments aportats per la residència.

Observacions

Es necessitarà comptar amb l’aula de música del centre i amb els seus instruments. Els instruments del centre hauran de ser capaços de ser transportats cap al lloc on es realitze el concert.

Informació

962084283 – 962084284

Logotipo de la Regidoria de Educación.