Mediterrani 2018-07-17T13:03:47+00:00

Project Description

Mediterrani

Mediterrani

Foto: Aidan Meyer

Descripció

La Regió Mediterrània és el bressol de diferents civilitzacions de tres continents units per un element comú: la Mar Mediterrània. A més, les seues característiques climatològiques i geològiques determinen una biodiversitat única, així com una cultura comuna. Aquest programa interdisciplicar pretén abastar una visió global de la Regió Mediterrània des de diferents punts de vista: ambiental, econòmic i social. Durant el programa s’estudia la Regió Mediterrània des de diferents vessants connectant-ho amb els continguts i competències del curs educatiu.

El projecte es desenvoluparà en el centre durant una setmana. Al llarg de la qual es treballarà per grups els diferents aspectes mitjançant la recerca d’informació en l’aula d’informàtica, anàlisi grupal i elaboració de murals. El treball d’aula es complementarà amb una eixida per a estudiar la vegetació mediterrània i al Museu de la Beneficència. El programa culminarà amb una exposició realitzada i explicada pels alumnes a la resta de cursos del centre i una jornada de portes obertes en acabar les classes per a pares i mares i gent del barri.

Objectius

 • Estudi de la Regió Mediterrània des d’un punt de vista multidisciplinar.
 • Millora de les competències bàsiques:
  • Comunicació lingüística: realització d’exposicions orals i elaboració de murals.
  • Matemàtiques, ciències i tecnologia: estudi de la biodiversitat, amenaces ambientals, climatologia, comerç i arquitectura de la zona mediterrània.
  • Digital: ús de ferramentes informàtiques per a l’obtenció d’informació i tractament de dades.
  • Aprendre a aprendre: l’alumnat obté, analitza i exposa els resultats de la seua investigació de forma individual o grupal, amb una orientació per part de l’instructor/a.
  • Competències socials: treball en grup, foment del contacto amb altres segments de la població a través de l’exposició.
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor: l’alumnat haurà de posar en pràctica la seua autonomia i creativitat.
  • Consciència i expressions culturals: estudi de la Regió Mediterrània a través del seu medi ambient, història, art, arquitectura, esports i gastronomia.

Adreçat a

ESO3, ESO4

Calendari i Horari

 • Durant el curs escolar.
 • Tota la jornada educativa durant una setmana (el programa pot adaptar-se a períodes més curts, com per exemple setmanes culturals).

Aportacions de l’Ajuntament

Equip d’educadors/es

Observacions

 • Aquest programa s’ha dissenyat comptant amb la col·laboració i suport del professorat de l’aula. Els centres que sol·liciten participar rebran informació detallada sobre les activitats i continguts que es duran a terme al llarg del programa educatiu
 • El centre ha de disposar d’aula informàtica amb un mínim d’un ordinador cada dos alumnes.
 • Els desplaçaments per a la realització de visites són assumits pel centre educatiu.

Informació

962084283 – 962082146