>>Mediterrani: un mar en moviment
Mediterrani: un mar en moviment 2018-07-31T14:19:18+00:00

Project Description

Mediterrani: un mar en moviment

Mediterrani

Foto: Aidan Meyer

Descripció

La Regió Mediterrània és el bressol de diferents civilitzacions de tres continents units per un element comú: el Mar Mediterrani. Les seves característiques geogràfiques determinen una biodiversitat i una cultura única, sorgides gràcies a la interacció entre els diferents territoris des de fa milers d’anys.

Amb aquest projecte interdisciplinari l’alumnat treballa una visió global de la Regió Mediterrània des de diferents punts de vista: ambiental, històric, cultural, econòmic i social. Així s’aconsegueix treballar diferents continguts i competències curriculars a través d’una proposta didàctica transversal, propera a l’entorn proper de l’alumnat i basada en la recerca en primera persona i en la participació amb la resta de la comunitat escolar.

El projecte es desenvoluparà al centre educatiu durant una setmana. Al llarg de la mateixa, es treballaran les diferents temàtiques mitjançant activitats iniciació del projecte que motivin al grup, recerca en les diferents disciplines proposades pel propi alumnat i presentació dels resultats obtinguts mitjançant diferents tècniques o estratègies a la resta de la comunitat educativa.

El treball d’aula es combinarà amb dues sortides de camp. En primer lloc, es visitarà el Parc Natural de L’Albufera per descobrir les característiques i la importància ambiental d’un aiguamoll mediterrani en els processos de migració de l’avifauna. La segona sortida es desenvoluparà en el port de València, visitant l’Autoritat Portuària on l’alumnat descobrirà la importància que tenen el transport i el comerç de mercaderies a través del Mediterrani.

Objectius

  • Conèixer les característiques de la Regió Mediterrània de forma interdisciplinària partint de l’entorn proper de l’alumnat.
  • Treballar els continguts i competències curriculars de forma activa i transversal.
  • Contextualitzar els problemes socials i ambientals en l’entorn immediat.
  • Fomentar una ètica social i ambiental en relació a les nostres pràctiques i estil de vida.
  • Millorar les competències bàsiques, entre elles: comunicació lingüística (realització d’exposicions orals i elaboració de murals), matemàtiques, ciències i tecnologia (estudi de la biodiversitat, amenaces ambientals, climatologia), digital (ús d’eines informàtiques per a l’obtenció d’informació i tractament de dades), aprendre a aprendre (el propi alumnat obté, analitza i exposa els resultats de la seva recerca), consciència i expressions culturals (estudi de la Regió Mediterrània a través de la seva història, art, arquitectura, esports i gastronomia).

Adreçat a

EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

  • Durant el curs escolar.
  • Tota la jornada educativa durant una setmana (el programa pot adaptar-se a períodes més curts, com per exemple setmanes culturals).

Aportacions de l’Ajuntament

Equip d’educadors/es

Observacions

  • Aquest programa s’ha dissenyat comptant amb la col·laboració i suport del professorat de l’aula. Els centres que sol·liciten participar rebran informació detallada sobre les activitats i continguts que es duran a terme al llarg del programa educatiu
  • El centre ha de disposar d’aula informàtica.
  • Els desplaçaments per a la realització de visites són assumits pel centre educatiu.

Informació

962084283 – 962082146