Medi marí i canvi climàtic 2019-01-28T12:49:36+00:00

Project Description

Medi marí i canvi climàtic

Medi marí i canvi climàtic

Descripció

El programa se centra en l’estudi del medi marí que limita amb el municipi de València. S’abordaran les problemàtiques associades a aquest medi a nivell global i que són extrapolables al nostre litoral més pròxim. Per a açò, s’empraran exemples propers dels problemes que afecten les nostres costes: infraestructures i construccions (port, passeig marítim, edificacions…), contaminació (plàstics, detergents…), sobrepesca, pèrdua de biodiversitat amb especial recalcament en el canvi climàtic.

En una primera sessió teòrica-pràctica es reflexionarà sobre els coneixements previs que té l’alumnat sobre les nostres costes i els problemes ambientals als quals ens enfrontem en relació amb el medi marí. Posteriorment, a través de diferents activitats participatives i experimentals, s’analitzaran diferents recursos amb la finalitat de generar noves preguntes que obtindran resposta en la segona sessió i a través de la recerca autònoma per part de l’alumnat.

En la segona sessió es visitarà l’Observatori del Canvi Climàtic i les platges properes, les Arenes-Malva-rosa. Amb aquestes visites, i la realització de diverses activitats d’anàlisis i presa de mostres, es treballarà l’evolució que han patit les nostres costes, quins són els seus principals problemes ambientals i quines mesures de mitigació i adaptació podem prendre individual i col·lectivament.

Objectius

  • Conéixer el cicle de l’aigua i la importància d’aquest recurs per a la vida.
  • Aproximar-se a la biodiversitat marina a través del descobriment i l’experimentació.
  • Analitzar els diferents tipus de contaminació que afecten les nostres platges i acostar-se a les bones pràctiques per a evitar-la o reduir-la.
  • Convidar a participar en plataformes de seguiment de la qualitat ambiental de les nostres costes.
  • Identificar les causes i efectes del canvi climàtic sobre el medi marí
  • Comprometre’s amb mesures de mitigació de contaminació poder dur a terme de forma individual i col·lectiva.

Adreçat a

BC1, BC2, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

El programa consistirà en dues sessions (preferiblement no tindran més d’un mes d’espai):

  • 1a Sessió (de 9.00 a 12.00 hores): introducció teòrica i activitats pràctiques sobre el medi marí i les seues problemàtiques actuals.
  • 2a Sessió (de 9.30 a 13.00 hores): visita a l’Observatori del Canvi Climàtic i a les platges properes (Arenes i Malva-rosa)

Aportacions de l’Ajuntament

Educador/a.

Observacions

El cost del desplaçament (autobús) i la impressió de la llibreta pedagògica de suport és assumit pel centre educatiu.

Informació

962084283 –  962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent        https://goo.gl/forms/V3nAfTgqPMx5P56G2

Qüestionari d’avaluació alumnat     https://goo.gl/forms/fiVdyvTjLcumcxyg2