Medi marí i canvi climàtic 2017-09-20T11:33:47+00:00

Project Description

Medi marí i canvi climàtic

Medi marí i canvi climàtic

Descripció

El programa consisteix en la introducció al medi marí que limita amb el municipi de València. S’abordaran les problemàtiques associades a aquest medi a nivell global i que són extrapolables al nostre litoral més proper. Per això, es faran servir exemples propers dels problemes que amenacen les nostres costes: infraestructures i construccions (port, passeig marítim, edificacions,…), contaminació (plàstics, detergents,…), sobrepesca, pèrdua de biodiversitat fent un especial èmfasi en el canvi climàtic. En tot moment es treballarà amb un quadern dissenyat per l’Ajuntament i imprès pel centre. En una primera sessió teórica-pràctica es tractarà que l’alumnat expresse quina és la seua percepció sobre el medi marí, els problemes que hi coneixen i si aquests els són aliens o propers. Amb material aportat per l’Ajuntament (imatges aèries i la resta de documentació), s’observaran les modificacions que ha patit el litoral de la ciutat en els últims anys, les que podria patir segons els escenaris proposats de canvi climàtic i les causes de tots aquests canvis de caràcter antròpic. Es farà una introducció a la biodiversitat del mar Mediterrani trencant possibles mites (hi ha balenes, dofins o taurons a la Mediterrània?), centrant-nos en les espècies emblemàtiques que alberguen les nostres costes (ex. Posidonia Oceanica), les seues funcions a l’ecosistema i els perquès de la pèrdua d’espècies (contaminació, sobrepesca, aqüicultura, espècies exòtiques,…). Es tractarà també de fer una identificació de les restes que es poden trobar a les platges, la seua procedència i conseqüències, ja que malgrat la seua abundància, en ocasions resulten desconeguts. Finalment, l’alumnat haurà de debatre quines possibles solucions a nivell mundial i local s’haurien de prendre per frenar els problemes identificats. En la segona sessió es farà una visita al Port de València i a les platges limítrofes, les de les Arenes-Malvarrossa i les de Pinedo-Saler. La visita consistirà en prendre consciència de l’envergadura del port de la nostra ciutat i de com aquest ha anat modificant les dinàmiques marines. En primer lloc es visitaran les platges del nord i posteriorment les del sud. S’identificaran les diferències entre ambdues en termes de grandària de platja, infraestructures limítrofes (passeig marítim, construccions, …), medi natural (sistema dunar i espècies observades, principalment aus), protecció, condicions de les aigües i perspectives futures. En ambdues, l’alumnat recol·lectarà restes arribats a les platges (micro i macro plàstics, clotxines, boles de Posidonia Oceanica, algues o altres restes animals i vegetals). Finalment, aquests seran posats en comú per repassar el que s’ha vist a la sessió teòrica.

Objectius

  • Acostament de l’alumnat al medi marí que l’envolta.
  • Presa de consciència dels problemes mediambientals a nivell mundial i local que no els són aliens.

Adreçat a

BC1, BC2, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

El programa consistirà en dues sessions (preferiblement no tindran més d’un mes d’espai):

  • 1a sessió (de 9:00 a 12:00 hores): introducció teòrica al medi marí i les seues problemàtiques actuals. Visualització de restes marines de platja.
  • 2a sessió (de 9:00 a 13.30 hores): visita a les infraestructures del port de València i recorregut per les platges del nord (Arenas i Malva-rosa) i platges del sud (Pinedo i El Saler).

Aportacions de l’Ajuntament

Educador/a.

Observacions

El cost del desplaçament (autobús) i la impressió de la llibreta pedagògica de suport és assumit pel centre educatiu.

Informació

962084283 –  962082146