Medi marí i canvi climàtic 2019-07-26T11:51:13+00:00

Project Description

Medi marí i canvi climàtic

Medi marí i canvi climàtic

Descripció

El programa se centra en l’estudi del medi marí que limita amb el municipi de València. S’abordaran les problemàtiques associades a aquest medi a nivell global i que són extrapolables al nostre litoral més pròxim. Per a açò, s’empraran exemples propers dels problemes que afecten les nostres costes: infraestructures i construccions (port, passeig marítim, edificacions…), contaminació (plàstics, detergents…), sobrepesca, pèrdua de biodiversitat amb especial recalcament en el canvi climàtic.

En una primera sessió teòrica-pràctica es reflexionarà sobre els coneixements previs que té l’alumnat sobre les nostres costes i els problemes ambientals als quals ens enfrontem en relació amb el medi marí. Posteriorment, a través de diferents activitats participatives i experimentals, s’analitzaran diferents recursos amb la finalitat de generar noves preguntes que obtindran resposta en la segona sessió i a través de la recerca autònoma per part de l’alumnat.

En la segona sessió es visitarà l’Observatori del Canvi Climàtic i les platges properes, les Arenes-Malva-rosa. Amb aquestes visites, i la realització de diverses activitats d’anàlisis i presa de mostres, es treballarà l’evolució que han patit les nostres costes, quins són els seus principals problemes ambientals i quines mesures de mitigació i adaptació podem prendre individual i col·lectivament.

Objectius

 • Conéixer el cicle de l’aigua i la importància d’aquest recurs per a la vida.
 • Aproximar-se a la biodiversitat marina a través del descobriment i l’experimentació.
 • Analitzar els diferents tipus de contaminació que afecten les nostres platges i acostar-se a les bones pràctiques per a evitar-la o reduir-la.
 • Convidar a participar en plataformes de seguiment de la qualitat ambiental de les nostres costes.
 • Identificar les causes i efectes del canvi climàtic sobre el medi marí
 • Comprometre’s amb mesures de mitigació de contaminació poder dur a terme de forma individual i col·lectiva.

Requisits per a la seua execució

 • La realització de la segona sessió, en l’observatori del canvi climàtic i platges properes, comporta un desplaçament amb autobús.
 • El cost d’aquest desplaçament, incloent la plaça per a l’educador/a, serà assumit pel centre educatiu.
 • Per a realitzar aquesta eixida és imprescindible l’autorització del pare/mare, tutor/a legal de l’alumnat participant.
 • A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

BC1, BC2, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

 • El programa es realitza des del 21 d’Abril al 29 de Maig.
 • Consistirà en dues sessions:
  • 1a Sessió (de 9.00 a 12.00 hores): introducció teòrica i activitats pràctiques sobre el medi marí i les seues problemàtiques actuals.
  • 2a Sessió (de 9.30 a 13.00 hores): visita a l’Observatori del Canvi Climàtic i a les platges properes (Arenes i Malva-rosa)

Aportacions de l’Ajuntament

Educador/a.

Informació

962084283 –  962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent        https://goo.gl/forms/V3nAfTgqPMx5P56G2

Qüestionari d’avaluació alumnat     https://goo.gl/forms/fiVdyvTjLcumcxyg2

ODS relacionats amb el programa