>>L’hort escolar com a eina educativa
L’hort escolar com a eina educativa 2018-09-03T09:41:29+00:00

Project Description

L’hort escolar com a eina educativa

VALENTIA, la vida en una ciudad romana

Descripció

El present programa és la conseqüència de l’anàlisi realitzada des del Servei d’Educació del “Diagnòstic de la situació dels horts escolars existents en els centres educatius de la ciutat de València” durant l’any 2017.

El programa està orientat a facilitar un assessorament tècnic, basat en l’agricultura ecològica, per a millorar la viabilitat dels horts escolars. Durant el mateix se li farà arribar als centres participants, de forma periòdica, un butlletí amb propostes de tasques concretes que s’han de realitzar en l’hort: què conree plantar, com fer-ho, quan abonar, tractaments preventius, etc. A més, es resoldran els dubtes que els centres participants puguen tenir sobre la gestió de l’hort a través d’un contacte directe amb el personal tècnic i visites puntuals.

També se suggerirà propostes de continguts educatius per a dur a terme amb l’alumnat i que poden servir de base per a programar les activitats didàctiques vinculades a diferents disciplines, per exemple: matemàtiques, física, química, tecnologia, etc.

Així mateix els participants del programa seran part d’una xarxa de centres escolars que compten amb horts, la mateixa permetrà compartir les experiències en el desenvolupament dels horts escolars.

Objetius

  • Acompanyar al centre educatiu en la gestió de l’hort.
  • Ajudar a millorar les competències hortícoles i augmentar l’aprofitament educatiu de l’hort.
  • Promoure l’ús de l’hort escolar com una eina educativa.
  • Conscienciar sobre els beneficis ambientals de l’agricultura ecològica.
  • Sensibilitzar sobre la importància de l’agricultura com a base de la nostra cadena de proveïment.
  • Posar en valor el patrimoni agrícola del nostre territori.

Adreçat a

TC

Calendari i horari

El programa es desenvoluparà al llarg de l’any escolar. Comptarà amb una part virtual i una part presencial.

Aportacions de l’Ajuntament

Personal especialista educador

Observacions

El present programa es va iniciar de manera pilot amb 17 centres educatius de la ciutat de València amb els quals se seguirà treballant al llarg del present any educatiu. Aquells centres que sol·liciten participar en l’actual edició se’ls anirà incorporant al llarg del curs.
Poden acollir-se al present programa els centres educatius que complisquen amb algun dels següents requisits:

  • Disposar d’un hort escolar i que requerisquen assessorament/ acompanyament per a millorar la gestió i l’aprofitament de l’hort.
  • Que tinguen en marxa un projecte consolidat d’hort escolar ecològic i que estiguen interessats a compartir l’experiència i col·laborar amb el desenvolupament d’altres horts escolars.

Información

962084283 – 962082146

Logotipo de la Regidoria de Educación.