>>La Sol-Edat en les Edats
La Sol-Edat en les Edats 2019-04-01T13:34:45+00:00

Project Description

Residències Artístiques

La Regidoria d’Educació té interès a promoure activitats que involucren a artistes en processos creatius juntament amb col·legis del municipi de València. Per a açò, s’implementaran un total de 9 residències artístiques en 9 centres educatius de la ciutat. En cadascuna d’elles el/la creador/a desenvoluparà un projecte artístic personal en col·laboració amb l’alumnat participant. Es tractarà de projectes innovadors i arrelats en el territori, que evidencien el caràcter processual de la creació contemporània i apoderen l’alumnat i el professorat com a productors/es culturals i no com a “consumidors/es” d’educació o de cultura.

La Sol-Edat en les Edats

Artista Resident: TRANSFERMOVEMENT

Aquest projecte de dansa tracta de fer front a la problemàtica de la soletat i la relació intergeneracional que s’estableixen entre persones de diferents generacions i que conviuen en un mateix temps. En aquestos casos concretament, la societat actual classifica a totes les persones en funció de l’edat i en moltes ocasions aquest fet provoca la falta de comunicació entre les parts.
Busquem demostrar que es poden establir nous models de relació, en els quals, grups de diferents edats intercanvien experiències i coneixements, a través de propostes d’improvisació guiada sobre temes concrets com la tolerància, l’empatia i el respecte mutu, temes que es treballaran amb l’alumnat, el professorat i el col·lectiu de tercera edat, en forma de pluja d’idees generant una peça de dansa en què els/les creadors/es, siguen els/les jóvens i les persones de tercera edat.
La relació entre l’alumnat i el col·lectiu participant de la residència de tercera edat, es fixarà amb antelació amb les dues entitats, de manera que tot dos col·lectius es desplacen, introduint d’aquesta manera la figura adolescent en la residència i la figura de la tercera edat a l’institut.

Objectius

  • Relacionar mitjançant la dansa, la institució educativa amb la residència de la tercera edat, creant una peça que treballe valors de tolerància i respecte.
  • Buscar una relació activa entre professorat, alumnat, artistes i persones de la tercera edat.
  • Fomentar nous models de relació intergeneracional que generen relacions enriquidores pel desenvolupament personal, social i afectiu.
  • Posar en relació, les experiències, la saviesa i el coneixement adquirit per les persones de tercera edat i els/les jóvens.

Adreçat a

ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i horari

  • Primer trimestre.
  • Entre 15 i 20 sessions de treball d’1h 30min cada sessió. L’horari i la distribució del nombre de sessions per setmana, es pactaran amb el centre educatiu y amb la residència de la tercera edat.

Aportacions de l’Ajuntament

Materials plàstics, tèxtils i audiovisual necessari per al correcte desenvolupament del projecte.

Observacions

La residencia es realitzarà amb un grup classe com a màxim.

Informació

962084283 – 962084284

Logotipo de la Regidoria de Educación.Logotipo de la Regidoria de Educación.