Project Description

La Dissecció d’una Bossa de Fem

La Dissecció d’una Bossa de Fem

Descripció

Aquest taller, de caràcter eminentment pràctic, pretén que l’alumnat coneguen com està composta una bossa de brossa i com s’han de separar els distints tipus de residus. A partir d’una bossa de brossa preparada prèviament amb els residus que es generen diàriament a la llar, es fa una pràctica en què els participants han de classificar cadascun dels residus depenent del contenidor o del lloc de reciclatge on hauria de depositar-se. Abans de començar la part pràctica del taller, s’ha de reflexionar amb l’alumnat, quanta brossa produïm, com està composta la nostra brossa, on ha d’anar cada fracció, què passa si no utilitzem els contenidors de recollida selectiva prèviament, etc. La dinàmica de la sessió pràctica s’ha de treballar mitjançant unes fitxes de treball que s’han de lliurar i en la qual ha d’indicar-se el pes de la bossa tancada, les fraccions dels diferents residus trobades, el pes de cadascuna d’elles, etc.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana com a les llars.
 • Fomentar el reciclatge mitjançant el coneixement dels SCRAP.
 • Descobrir què tipus de residus i quines quantitats de cadascun es generen diàriament.
 • Donar a conèixer la separació correcta dels residus domèstics.
 • Reflexionar sobre la importància del reciclatge i el medi ambient.

Adreçat a

AMPA, BC1, BC2, CFS, EAI, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, FPA, PRF, UP

Calendari i horari

 • Durant el curs escolar.
 • De dilluns a dijous, en horari de matí i vesprada. Divendres en horari de matí.
 • El taller té una durada d’una sessió escolar, més o menys entre 45 minuts i una hora.
 • Es requereix que les sessions siguen consecutives i flexibilitat horària.
 • En la data concertada es precisarà la participació d’un mínim de 3 aules del centre escolar per a realitzar aquesta o una altra activitat de la campanya.

Aportacions de l’ajuntament

 • Coordinació i difusió des del Servici d’Educació.
 • S’organitza des del Grup Imedes “Projecte R5S”

Aportacions del projecte R5S

 • Educador/a ambiental.
 • Recursos materials: fitxes, bàscules i material per a l’ambientació i el desenvolupament de la dinàmica (bossa de brossa, residus, bosses de reciclatge…).

Observacions

Lloc de realització: una aula àmplia del centre educatiu.

Informació

Reutili-fem - entidades que colaboran