>>IV Campanya Les falles: espai d’identitat i diversitat
IV Campanya Les falles: espai d’identitat i diversitat 2019-07-25T13:22:47+00:00

Project Description

IV Campanya Les falles: espai d’identitat i diversitat

II Campanya Les falles: espai d’identitat i diversitat

Descripció

La present campanya és un treball de col·laboració entre la Regidoria d’Educació i la Regidoria de Cultura Festiva, es tracta d’un projecte per a la difusió de la ciutat i cultura fallera i queda emmarcada en les múltiples accions que realitza l’Ajuntament de València dins de la xarxa de Ciutats Educadores.

En el preàmbul de la Carta de Ciutats Educadores s’assenyala com a repte “promoure l’equilibri i l’harmonia entre identitat i diversitat”. Des d’aquesta voluntat és indubtable el component identitari que les falles tenen en la nostra ciutat.

Som conscients que són molts els centres que realitzen falles escolars i que en molts casos aquestes falles són el resultat d’un projecte de centre que ha servit per a treballar i desenvolupar múltiples competències i valors educatius. Pretenem potenciar i donar visibilitat a aquest treball, proposant als centres escolars que ens remeten una imatge de la falla d’enguany. Aquesta imatge serà penjada en la web de l’Ajuntament i difosa a tota la comunitat educativa.

Objectius

  • Posar en valor la Ciutat de l’Artista Faller com a motor i dinamitzador cultural i educatiu.
  • Promoure, conscienciar i participar de la festa de les falles com a element motivador dins de l’educació del nostre alumnat
  • Donar difusió i visibilitat al treball que es realitza per part de la comunitat educativa sobre el tema de les falles.

Dirigit a

TC

Calendari i horari

Durant el segon trimestre del curs escolar.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Es comunicarà, per correu electrònic, als centres educatius de la ciutat les dates i el procediment per a manar les imatges.
  • Tramitació de sol·licituds.
  • Recopilació i difusió de les imatges de les falles escolars.

Informació

962082146 – 962084283

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.
Logotipo de la Regidoria de Educación.Logotipo de la Regidoria de Educación.