Intercanvi Barri – Barri 2019-07-26T12:06:48+00:00

Project Description

Intercanvi Barri – Barri

Taller “Joc Net”

Descripció

Aquesta activitat proposa una acció multidisciplinària en la qual dos grups del mateix nivell de dues escoles distintes, realitzen, simultàniament, un treball de coneixement del barri en el qual s’enclava la seua escola.

Al llarg del desenvolupament del programa, aquests dos grups es comunicaran entre ells per a poder així anar coneixent-se i preparant la sessió final. Com a tancament del projecte, es realitzarà una sessió d’intercanvi de visites en les quals cada grup actuarà d’amfitrió i de visitant. El grup amfitrió s’encarregarà de programar una visita al seu entorn per a donar a conèixer el barri en el qual es troben, el grup visitant es posarà en el paper de turistes per a poder així gaudir del recorregut.

Amb aquesta activitat farem que el nostre alumnat s’implique en una tasca a través de la qual aprendran a valorar el seu barri, amb la seua història, patrimoni i tradicions; seran capaços de transmetre el patrimoni i la cultura a altres persones, treballant l’estructuració d’un discurs i habilitats de comunicació eficaç; coneixeran altres realitats a través del diàleg i l’empatia; i podran ampliar el seu coneixement real sobre la ciutat en la qual estudien.

Per tant, els llocs en què es realitzarà l’activitat són tant l’aula i el barri on es troba la pròpia escola, com l’aula i el barri de l’escola d’intercanvi.

Objectius

 • Fomentar l’escriptura creativa a través de la correspondència.
 • Conèixer xiquets i xiquetes d’altres barris de la ciutat.
 • Conèixer la ciutat a través dels seus barris.
 • Relacionar-se amb altres xiquets i xiquetes, coneixent d’aquesta manera altres situacions i altres costums diferents a les que els són pròpies.
 • Desenvolupar les habilitats personals.

Requisits per a la seua execució

A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

EP4, EP5, EP6

Calendari i horari

 • El projecte es desenvoluparà al llarg de 4 sessions. Les dues primeres es consideren preparatòries i seran d’una hora de durada. Les dues últimes, en les quals es realitzaran els intercanvis, seran de tres hores cadascuna.
 • Durant el curs escolar, en horari de matins.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Educador/a.
 • Assessorament durant la realització de l’activitat.

Observacions

 • Els llocs en què es realitzarà l’activitat són: l’aula i el barri on es troba la pròpia escola, així com l’aula i el barri de l’escola d’intercanvi.
 • La despesa del trasllat per a conéixer els centres educatius serà assumit per cada col·legi.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent       https://goo.gl/forms/wT9cEdhRxmBP1kEE3

Qüestionari d’avaluació alumnat    https://goo.gl/forms/UqC0dEm3ASPLrdeO2

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.