HabitArte 2019-04-02T09:35:48+00:00

Project Description

Residències Artístiques

La Regidoria d’Educació té interès a promoure activitats que involucren a artistes en processos creatius juntament amb col·legis del municipi de València. Per a açò, s’implementaran un total de 9 residències artístiques en 9 centres educatius de la ciutat. En cadascuna d’elles el/la creador/a desenvoluparà un projecte artístic personal en col·laboració amb l’alumnat participant. Es tractarà de projectes innovadors i arrelats en el territori, que evidencien el caràcter processual de la creació contemporània i apoderen l’alumnat i el professorat com a productors/es culturals i no com a “consumidors/es” d’educació o de cultura.

HabitArte

Artista Resident: Marco Ranieri i Lorena Mulet

HabitArte explora la capacitat mediadora i transformadora de l’art com una mena d’aprenentatge transversal, com a eina per a explorar el món i transmetre les nostres experiències vitals. Al llarg del projecte treballarem des de l’experiència artística el concepte d’HABITAR, a través del joc, la creació, l’exploració i la reflexió, utilitzant elements naturals provinents de l’entorn i recol·lectats per ells/elles, analitzant-los i conjugant-los amb altres materials plàstics, implicarem a els i les alumnes com a creadors i creadores, tant de forma individual com col·lectiva, per investigar les formes d’habitar dins del nostre territori o entorn, com a lloc en què habitem, com la nostra llar. Indagarem sobre com ens relacionem amb el nostre ecosistema i amb nosaltres mateixes. Treballarem des de la mirada atenta, els recorreguts, el concepte de territori i el mapa, la llar, l’arquitectura tradicional, l’espai públic i els usos alternatius que caben en ell. Els/les alumnes es veuràn implicats/des com a creadors/es, en processos artístics tant personals com col·laboratius que investiguen el concepte d’hàbitat individual i col·lectiu en tots els seus sentits biològics, ecològics i antròpics.

Objectius

  • Introduir a l’ètica ecològica
  • Desenvolupar eines artístiques quotidianes, la mirada atenta i caminar com a pràctica artística.
  • Acostar-nos a l’art com una forma de pensament crític.
  • Introduir els processos participatius de creació i les pràctiques artístiques col·laboratives.
  • Empoderar als alumns i a les alumnes com a creadors i creadores.
  • Aprendre a habitar, fent consciència del lloc en què ens trobem, interactuant amb el territori.

Adreçat a

EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2

Calendari i horari

  • Segon trimestre.
  • Entre 15 i 20 sessions de treball d’1h 30min cada sessió. L’horari i la distribució del nombre de sessions per setmana es pactaran amb el centre educatiu.

Aportacions de l’Ajuntament

Material necessari per al correcte desenvolupament de la residència.

Informació

962084283 – 962084284

Logotipo de la Regidoria de Educación.