Project Description

Groc 6 x 6

Groc 6 x 6

Descripció

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d’envasos lleugers. Aquest taller està basat en la dinàmica de grup Philips 6 x 6 en la qual es divideix el grup en 6 subgrups i se’ls fa debatre durant 6 minuts sobre 6 temes referits a la separació i recollida selectiva de residus d’envasos lleugers, i al final es fa una posada en comú. El tema de discussió dels subgrups tractarà de corregir els errors més comuns en la separació d’aquest tipus de residus.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana com a les llars.
 • Fomentar les bones practiques del reciclatge a través del coneixement d’Ecoembres.
 • Donar a conèixer la regla de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Reflexionar sobre la importància del reciclatge i el medi ambient.

Adreçat a

AMPA, BC1, BC2, CFS, EAI, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, FPA, PRF, TC, UP

Calendari i horari

 • Durant el curs escolar.
 • De dilluns a dijous, en horari de matí i vesprada. Divendres en horari de matí.
 • El taller té una durada d’una sessió escolar, més o menys entre 45 minuts i una hora.
 • Es requereix que les sessions siguen consecutives i flexibilitat horària.
 • En la data concertada es precisarà la participació d’un mínim de 3 aules del centre escolar per a realitzar aquesta o una altra activitat de la campanya.

Aportacions de l’ajuntament

 • Coordinació i difusió des del Servici d’Educació.
 • S’organitza des del Grup Imedes “Projecte R5S”

Aportacions del projecte R5S

 • Educador/a ambiental.
 • Recursos materials: material per a l’ambientació i el desenvolupament de la dinàmica (bosses de reciclatge, residus…).

Observacions

Lloc de realització: una aula àmplia del centre educatiu.

Informació

ODS relacionats amb el programa

Reutili-fem - entidades que colaboran