Formant les famílies en igualtat 2018-06-26T09:14:14+00:00

Project Description

Formant les famílies en igualtat

Coeducar famílies

Foto: Drew Hays

Descripció

La família és el primer espai de socialització, el lloc de transmissió de valores i actituds, i l’àmbit idoni per a introduir valors d’igualtat, lliure de prejudicis i d’estereotips sexistes, des d’on es poden proporcionar models de relació des de la igualtat i des del respecte a les diferències, la qual cosa constituïx una forma bàsica de prevenció de la violència de gènere. En este taller reflexionarem amb les famílies sobre esta responsabilitat i sobre el seu paper com a agents de canvi.

Objectius

  • Promoure l’educació per a la igualtat entre xiquets i xiquetes dins de la família. Coresponsabilitat, oci i temps lliure, sexisme en jocs i joguets, etc.
  • Prendre consciència de l’existència dels estereotips de gènere i comprovar com estos ens afecten en les nostres decisions i en l’educació dels nostres fills i filles.
  • Proporcionar als pares i mares les eines necessàries per a comprendre millor els fills i filles i adequar les seues demandes a les capacitats pròpies de cada etapa evolutiva.

Adreçat a

AMPA

Famílies: pares, mares, àvies, avis, cuidadors i cuidadores, tutors i tutores legals, etc.

Calendari i horari

Dos sessions de dos hores cadascuna durant el curs escolar, en horari lectiu o extraescolar prèviament acordat

Aportacions de l’Ajuntament

– Professionals amb especialització en perspectiva de gènere.

– Material didàctic.

– Planificació i coordinació del curs

Observacions

Grups de 30 persones com a màxim.

Es realitzarà al centre sol·licitant.

Caldrà disposar de sala amb ordinador, projector, pantalla i altaveus per a projectar material audiovisual.

Informació

Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Tel.: 962 082 640

logotipo regidoria d'igualtat i polítiques inclusives servici d'igualtat i polítiques inclusives