Formant en igualtat el professorat 2018-09-03T12:52:51+00:00

Project Description

Formant en igualtat el professorat

Coeducar professorat

Foto: Megan Soule

Descripció

L’educació en valors d’igualtat, solidaritat i cooperació s’ha constatat com una de les necessitats que cal abordar en la població infantil, adolescent i juvenil, i és una manera de previndre situacions de conflicte social, millorar la convivència, evitar la discriminació i el sexisme en els processos educatius i culturals.

Per tot això, cal realitzar accions estratègiques i plantejar models d’intervenció amb la comunitat educativa docent, dirigits a educar xics i xiques perquè puguen desenvolupar les seues capacitats en igualtat, amb coresponsabilitat i sense estereotips sexistes que permeten el seu desenvolupament integral.

Amb esta acció es pretén proporcionar la formació, els instruments d’intervenció docent i les eines pràctiques necessàries per a promoure la coeducació i la convivència en igualtat i contribuir a la prevenció de la violència de gènere en les aules.

Objectius

 • Incorporar la perspectiva de gènere en l’activitat educativa.
 • Prendre consciència de la importància d’eliminar actituds i conductes discriminatòries en funció del gènere.
 • Fomentar un esperit crític que permeta analitzar les desigualtats en l’aula.
 • Facilitar eines i materials apropiats.
 • Intercanviar bones pràctiques al voltant de les mesures d’igualtat que ja es realitzen en alguns centres.

Adreçat a

PRF

Coordinadors y coordinadores de igualtat y convivència.

Calendari i horari

Dues sessions de dos hores cadascuna durant el curs escolar, en horari lectiu o extraescolar prèviament acordat.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Professionals amb especialització en perspectiva de gènere.
 • Material didàctic.
 • Planificació i coordinació del curs.

Observacions

 • Grups de 30 persones com a màxim.
 • Es realitzarà en el centre sol·licitant.
 • Sala amb ordinador, projector, pantalla i altaveus per a projectar material audiovisual.

Informació

Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Tel.: 962 082 640

logotipo regidoria d'igualtat i polítiques inclusives servici d'igualtat i polítiques inclusives