>>Fent escola – Fent cooperativa
Fent escola – Fent cooperativa 2017-09-06T09:39:46+00:00

Project Description

Fent escola – Fent cooperativa

Fent escola – Fent cooperativa

Descripció

Una cooperativa d’alumnes és una societat cooperativa formada i gestionada pel mateix alumnat en el context del centre escolar que, amb la col·laboració del professorat, exerceix una activitat econòmica amb la finalitat de posar a la venda productes, realitzar activitats o prestar servicis que generen recursos econòmics però també importants beneficis socials en l’entorn de la comunitat escolar i en el conjunt de la societat. Este projecte educatiu innovador consistix en la simulació de la creació d’una empresa cooperativa gestionada pel mateix alumnat, amb el suport del professorat del centre i també amb el suport de “Transversal Cooperativa Valenciana”, amb l’objectiu d’idear, planificar i dur a terme una activitat que proporcione recursos econòmics per a aconseguir un objectiu col·lectiu, que ha d’incorporar una finalitat d’interés social i d’implicació en la comunitat o l’entorn social. Entre les possibles activitats que es poden realitzar hi ha la fabricació i venda de productes de tipus artesanal o manualitats, l’organització d’algun acte lúdic o cultural en l’escola, la gestió d’un hort escolar, etc. Els beneficis obtinguts poden destinar-se a finançar alguna activitat de fi de curs, contribuir a la millora de l’aula o del centre, adquirir nou material per al centre, etc. I sempre ha de destinar-se una part dels beneficis a finalitats socials: col·laborar amb una ONG o associació del barri o de cooperació internacional, etc. El programa educatiu s’impartix en horari lectiu, i es pot fer en tutories o transversalment en diverses assignatures (llengua, socials, valors, matemàtiques, etc). Les sessions que conformen el projecte innovador es repartiran al llarg de l’any escolar i es deixarà un temps per a la posada en marxa de l’activitat econòmica.

Objectius

 • Fomentar l’esperit emprenedor amb una visió col·lectiva i de compromís social.
 • Difondre el model empresarial cooperatiu i els seus valors: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat, compromís amb l’entorn.
 • Educar en la planificació estratègica i treball per objectius comuns.
 • Promocionar l’educació inclusiva.
 • Fomentar la participació i coresponsabilitat.
 • Fomentar l’esperit crític i la creativitat en el plantejament de solucions.
 • Educar en valors: solidaritat, diàleg, resolució de conflictes, autonomia, etc.
 • Implicar l’alumnat en la institució escolar i en la societat.
 • Afavorir la implicació en el territori i en altres experiències semblants.

Dirigit a

EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B

Calendari i horari

 • El programa consta de 10 sessions.
 • La duració estimada de cada sessió és de 90 minuts per aula.
 • Entre octubre i febrer es realitzaran les sessions per a la constitució de la cooperativa d’alumnes, i es farà un taller cada setmana aproximadament. A més, es deixarà preparat un pla de treball per al desenvolupament dels objectius de la fase següent.
 • Les sessions s’inclouran dins de l’horari docent i en les assignatures que es consideren convenient.
 • A partir del mes de març, s’exercirà l’activitat econòmica i social de la cooperativa.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Difusió Regidoria d’Educació
 • Personal especialitzat en l’àmbit de les cooperatives

Observacions

La participació en este programa educatiu innovador serà d’un màxim de 6 centres educatius.

Col·labora

Transversal Cooperativa Valenciana

Informació

962082146 – 962084283

Logotipo de la Regidoria de Educación.