Project Description

Escola de Mares i Pares

Escola de Mares i Pares

Descripció

L’Escola de Mares i Pares és una activitat formativa, dirigida a mares i pares amb fills i filles en edat escolar i que pretén sensibilitzar-los perquè exercisquen la seua funció d’agents educatius i preventius de la família, així com dotar-los de recursos i habilitats per a millorar la seua funció socialitzadora-educativa i preventiva dins de la família.

Objectius

 • Oferir informació, assessorament i coneixements bàsics sobre temes relacionats amb l’educació i la formació de les filles i dels fills.
 • Facilitar més recursos educatius per al desenvolupament de la personalitat de les filles i els fills, així com per a l’assoliment d’actituds, valors, habilitats personals i socials sanes, que els permeten afrontar de manera responsable la realitat de la seua vida.
 • Promoure l’intercanvi enriquidor d’experiències entre les mares i pares que assisteixen.
 • Desenvolupar la personalitat i unes actituds i valors sòlids.
 • Facilitar informació sobre les drogues i altres trastorns addictius per a ajudar a les mares i pares en la seua funció d’agents preventius en les seues filles i fills.

Adreçat a

AMPA, PRF, TC

Calendari i horari

 • Curs escolar.
 • Es realitzen, en un primer nivell 8 sessions de 90 minuts cadascuna. Una vegada realitzat aquest primer nivell, es realitzarà un segon nivell que constarà de 5 sessions de 90 minuts cadascuna. Les sessions es realitzaran un dia a la setmana cada quinze diez.
 • El dia de la setmana i l’hora és a proposta del Centre Escolar.

Aportacions de l’Ajuntament

Personal especialitzat, psicòlegs/ogues, metges/esses, supervisat pel Pla Municipal de Drogodependències.

 • Material audiovisual.
 • Qüestionari previ.
 • Qüestionari d’avaluació.
 • Diploma Acreditatiu de participació.
 • DVD amb el manual didàctic de l’Escola de Mares i Pares.
 • Guia per a pares/mares.

Informació

Imprescindiblement s’haurà de contactar per telèfon amb el Pla Municipal de Drogodependències (PMD) per a realitzar la inscripció en aquest programa. El número de telèfon de contacte és el següent 962 082 029

ODS relacionats amb el programa