Project Description

Els Periodistes dels RAEE

Els Periodistes dels RAEE

Descripció

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i, per tant, tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). En aquest taller es recopilen notícies, curiositats i anècdotes sobre el reciclatge amb l’objectiu de crear un periòdic de reciclatge o newsletter que els participants puguen compartir en les xarxes socials per tal de difondre informació i notícies sobre el reciclatge, les bones pràctiques en matèria de generació i gestió de residus, “tips” sobre reciclatge,… Els participants hi assumeixen un paper (corresponsal, redactor, editor,…) recopilen i transmeten la informació per a fer-hi una posada en comú i compartir la informació objectiva, poder corregir els possibles errors en la comunicació, recopilació i transmissió de les notícies.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana com a les llars.
 • Fomentar les bones practiques del reciclatge a través del coneixement dels  SCRAP d’aparells elèctrics i electrònics (Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Fundació Ecoraee’s, Ecotic i European Recycling Platform).
 • Donar a conèixer la regla de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Reflexionar sobre la importància del reciclatge i el medi ambient.

Adreçat a

EP3, EP4, EP5, EP6

Calendari i horari

 • Durant el curs escolar.
 • De dilluns a dijous, en horari de matí i vesprada. Divendres en horari de matí.
 • El taller té una durada d’una sessió escolar, més o menys entre 45 minuts i una hora.
 • Es requereix que les sessions siguen consecutives i flexibilitat horària.
 • En la data concertada es precisarà la participació d’un mínim de 3 aules del centre escolar per a realitzar aquesta o una altra activitat de la campanya.

Aportacions de l’ajuntament

 • Coordinació i difusió des del Servici d’Educació.
 • S’organitza des del Grup Imedes “Projecte R5S”

Aportacions del projecte R5S

 • Educador ambiental.
 • Recursos materials: material per a l’ambientació i el desenvolupament de la dinàmica (fitxes, bosses de reciclatge, residus,…).

Observacions

Lloc de realització: una aula àmplia del centre educatiu.

Informació

Reutili-fem - entidades que colaboran