Project Description

Els Cavalls del Contenidor Groc

Els Cavalls del Contenidor Groc

Descripció

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d’envasos lleugers. La dinàmica planteja tres parts. Una primera introdueix els participants en el problema que suposa gestionar els residus que es produeixen a les llars. Una segona que ensenya a reconéixer diferents materials entre els residus i que fa possible confeccionar un senzill cavall amb residus d’envasos lleugers. I una tercera i última en la qual s’ensenya a través del joc a identificar quins són els residus d’envasos que s’han de dipositar al contenidor groc.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana com a les llars.
 • Fomentar les bones pràctiques del reciclatge mitjançant el coneixement d’Ecoembres.
 • Donar a conéixer la regla de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Reflexionar sobre la importància del reciclatge i el medi ambient.

Adreçat a

EI3, EI4, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4

Calendari i horari

 • Durant el curs escolar.
 • De dilluns a dijous, en horari de matí i vesprada. Divendres en horari de matí.
 • El taller té una durada d’una sessió escolar, més o menys entre 45 minuts i una hora.
 • Es requereix que les sessions siguen consecutives i flexibilitat horària.
 • En la data concertada es precisarà la participació d’un mínim de 3 aules del centre escolar per a realitzar aquesta o una altra activitat de la campanya.

Aportacions de l’ajuntament

 • Coordinació i difusió des del Servici d’Educació.
 • S’organitza des del Grup Imedes “Projecte R5S”

Aportacions del projecte R5S:

 • Educador/a ambiental.
 • Recursos materials: material per a l’ambientació i el desenvolupament de la dinàmica (bosses de reciclatge, residus…)

Observacions

 • Lloc de realització: aula diàfana del centre educatiu (gimnàs, aula multiusos…).
 • L’alumnat ha d’aportar-hi una botella de plàstic d’aigua per a fer l’activitat.

Informació

ODS relacionats amb el programa

Reutili-fem - entidades que colaboran