Project Description

El secret de Vivers

Rallye natura: el secret de Vivers

Foto: Heidi Sandstrom

Descripció

El jardí de Vivers és un dels més emblemàtics i visitats de la ciutat de València. Aprofitant les seues riques característiques oferim una visita diferent del jardí; la cerca d’un missatge secret i antic amagat en el parc. Amb aquest fil conductor l’alumnat coneixerà particularitats sobre el parc i sobre les espècies vegetals. L’activitat inclou proves a superar com són: orientació, aspectes morfològics dels arbres, endevinalles etc. perquè l’activitat tinga un caràcter lúdic a més de didàctic.

Objectius

  • Potenciar actituds de respecte i cura del medi ambient.
  • Valorar el patrimoni històric i natural de la ciutat de València.
  • Fomentar l’ús lúdic de les zones verdes de la ciutat.
  • Conèixer alguns arbres representatius del parc.
  • Descobrir la biodiversitat dels ecosistemes urbans.

Requisits per a la seua execució

  • La realització del programa consisteix en una eixida del Centre Educatiu, per la qual cosa es requereix l’autorització paterna/materna, tutor/a legal, de l’alumnat.
  • A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

EP1, EP2, EP3, EP4

Calendari i horari

  • Al llarg del curs escolar, en els dies lectius des del 10 d’octubre de 2019 al 12 de juny 2020.
  • La duració de l’activitat serà de dues hores, de 10.00 a 12.00 h.

Aportacions de l’Ajuntament

Educador/a

Material Didàctic

Es disposa de material didàctic de suport al programa. Aquest material està situat a continuació. És convenient que l’alumnat participant dispose d’una còpia en paper de la “Guia didàctica de l’alumnat”. La còpia la realitzarà el centre educatiu havent d’estar disponible a l’inici de l’activitat.

GUIA DIDÀCTICA DE L’ALUMNAT. EL SECRET DE VIVERS

 

En breu disposarem de:
Guia Didàctica del professorat. El secret de Vivers.

Informació

962084283 / 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent   https://goo.gl/forms/TkFH4lEKQlIsy6o83

Qüestionari d’avaluació alumnat https://goo.gl/forms/MNKGhjTNocV58XJl2

ODS relacionats amb el programa