Educant per a emprendre 2019-07-31T13:21:57+00:00

Project Description

Educant per a emprendre

Educant per a emprendre

Descripció

Programa educatiu dut a terme per la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria de l’Ajuntament de València, juntament amb la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l’Ocupació en la Ciutat de València. L’educació és un canal bàsic per a transmetre valors, principis i fomentar el desenvolupament del pensament autònom, mitjançant la imaginació, la creativitat, la capacitat d’innovació, la responsabilitat i el sentit crític.

El programa es du a terme en dos sessions per als grups de Primària, tres sessions per als grups de Secundària, Batxillerat i F.P, Cicles Formatius i U.P., les dos primeres s’adapten en funció del grup d’edat:

 • Primera sessió: “Vocabulari de la persona emprenedora”.
  Objectiu: Familiaritzar al alumnat amb els conceptes bàsics de l’emprenedoria, treballant-los amb exemples clars i de la vida quotidiana adaptats a la seua realitat, mitjançant la visualització d’un Power Point.
 • Segona i Tercera Sessió: “A emprendre!”

Objectiu: Refermar l’aprenentatge practicant els conceptes treballats. L’alumnat, mitjançant el treball en equip (de 4 a 6 persones), realitza un joc de rols, en el que assumeix el paper de diferents departaments dins de l’empresa, incrementant la dificultat segons l’edat de l’alumnat. Aquesta activitat permet comprovar fins a quin punt s’han interioritzat els conceptes, i la seua aplicació i implicació pràctica.

Objectius

 • Acostar a l’alumnat la terminologia i els conceptes propis de l’emprenedoria, adaptant-los als distints grups d’edat.
 • Treballar l’emprenedoria com a actitud, mitjançant la creativitat i la innovació, en un context escolar, on es gesten els futurs/es emprenedors/es.
 • Treballar el pensament divergent, aprenent a pensar mitjançant la creativitat, en distintes possibilitats i solucions.
 • Fomentar el treball en equip i la seua coordinació.
 • Prendre consciència de la importància de la motivació com a factor intern determinant a l’hora d’aconseguir objectius.

Adreçat a

BC1, BC2, CFS, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, UP

Calendari i Horari

L’activitat s’impartirà al llarg de tot el curs escolar, en els centres docents, en horari de matí.

Aportacions del Ajuntament.

Equip tècnic i material didàctic.

Requisits per a la seua execució

 • El centre haurà de disposar de pantalla, projector i ordinador portàtil.
 • Es convocarà una reunió informativa prèvia a l’activitat, amb la direcció i l’equip docent dels centres interessats, prèvia a l’inici de l’activitat.

Informació

96 208 71 93

ODS relacionats amb el programa