Educació afectivosexual i igualtat 2019-07-25T12:48:11+00:00

Project Description

Educació afectivosexual i igualtat

Educació afectivosexual i igualtat

Descripció

La sexualitat és una part integral de la personalitat de tot ésser humà, si bé en la constitució de la sexualitat d’una persona hi ha una part important del context i la societat en què es troba. Per tant, trencar mites sobre la sexualitat implica reflexionar sobre estereotips de gènere.

Este taller pretén oferir un espai d’informació i reflexió en el qual es puguen abordar les relacions de parella des de l’anàlisi dels diferents models de relació, riscos associats i mètodes anticonceptius fins al desenvolupament d’habilitats davant la pressió individual o del grup d’iguals de tindre o no tindre relacions sexuals.

Objectius

 • Oferir una visió positiva de la sexualitat.
 • Oferir eines i estratègies per a la prevenció de riscos associats a conductes sexuals.
 • Conéixer i analitzar els diferents models en una relació de parella.
 • Fomentar una actitud crítica i des d’una perspectiva de gènere dels models que oferix la societat a les i els adolescents.

Adreçat a

BC1, CFS, ESO3, ESO4, F.P.B

Calendari i horari

 • Al llarg del curs escolar.
 • Els tallers es realitzen al centre educatiu sol·licitant i en horari escolar.
 • Duració del taller: 3 sessions per aula d’1 hora aproximadament.
 • Trobada amb pares, mares i responsables prèviament a les sessions amb l’alumnat i en horari de vesprada.

Aportació de l’Ajuntament

Professionals amb formació reconeguda en el tema.

Observacions

 • El centre educatiu haurà de disposar d’ordinador, canó de projecció i altaveus per a poder projectar a l’alumnat participant una presentació multimèdia.
 • En algun moment del taller es requerirà apartar el mobiliari.
 • Respecte a les xarrades col·loqui amb pares, mares i persones responsables de les i els adolescents, cal assenyalar que:
  • Aquestes trobades es duran a terme sempre que en un centre se sol·licite per a alumnat menor d’edat i de forma optativa en els centres que ho sol·liciten per a joves majors d’edat.
  • Tindran lloc amb anterioritat a les sessions amb l’alumnat i serviran per a informar, consensuar objectius, atendre possibles temors així com resoldre dubtes que puguen plantejar pares i mares.
  • Es realitzaran en horari de vesprada.

Informació

Servici de Igualtat i Polítiques Inclusives
Telf: 96.208.26.40

ODS relacionats amb el programa

logotipo regidoria d'igualtat i polítiques inclusives servici d'igualtat i polítiques inclusives