>>>Diversia II: Diversitat sexual, familiar i de gènere
Diversia II: Diversitat sexual, familiar i de gènere 2017-09-20T15:47:46+00:00

Project Description

Diversia II: Diversitat sexual, familiar i de gènere

Diversia II: Diversitat sexual, familiar i de gènere

Foto: Peter Hershey

Descripció

La diversitat afectivosexual ha d’incorporar-se de forma transversal al llarg dels diferents cicles educatius, assignatures i materials de l’educació formal. És necessària una estratègia educativa atenta a la diversitat afectivosexual, per a atendre la realitat de les i els joves i les seues famílies. Diferents estudis indiquen que el context educatiu és un espai en el qual les i els joves LGTBI sovint patixen discriminació, assetjament, violència i no reben suficients referents positius sobre la seua realitat. A més, totes estes investigacions donen suport a la idea que el reconeixement i la igualtat de drets és una fita assolida en l’àmbit legal a Espanya, però la consecució de la igualtat i/o acceptació real de la població LGTBI és un repte pendent i l’escola, com a espai privilegiat de socialització, té un paper fonamental per a afrontar este repte. Parlar de diversitat afectivosexual és qüestionar els models únics, i aparentment estàtics, que oferix el sistema de gènere, i implica obrir els ulls a la riquesa d’expressions de la vivència de la identitat, els processos del cos, desitjos, pràctiques i relacions.

El taller consta de dos fases que es realitzen en dies diferents.

 • La primera fase consistix a respondre pel grup un qüestionari de coneixements previs que ajudarà a contextualitzar i adequar el taller.
 • Una vegada realitzat el qüestionari, es desenvoluparà un taller de dos hores de duració en el qual, des d’una perspectiva de gènere i amb una metodologia participativa, fent ús de dinàmiques, jocs i recursos audiovisuals s’incidirà en els conceptes següents:
  • Conceptes bàsics: sexe biològic, identitat de gènere, transsexualitat, rol de gènere, orientació sexual, vivència individual del desig
  • LGTBIfòbia: significat, conseqüències, figures d’interés: víctima, agressor/a i espectadors/es i possibles solucions.

Objectius

Fomentar el coneixement i respecte de la diversitat sexual, familiar i de gènere en les aules amb la finalitat de millorar la convivència i combatre l’assetjament escolar per LGTBIfòbia.

Adreçat a

BC1, BC2, CFS, ESO2, ESO4, F.P.B

Calendario y horario

 • Al llarg del curs escolar.
 • Els tallers es realitzen al centre educatiu sol·licitant i en horari escolar.
 • Duració del taller: consta de dos fases que es realitzen en dies diferents.
 • La primera fase consistix que el grup classe emplene, sense ajuda, un qüestionari, que es farà arribar al professorat per correu electrònic perquè puga passar-lo amb anterioritat a l’alumnat. Este qüestionari pretén avaluar els coneixements previs i opinions que tenen sobre diversitat sexual, familiar i de gènere (s’estima un temps de 45’).
 • Una vegada realitzat el qüestionari, en la data que s’acorde, es realitzarà al centre sol·licitant un taller de dos hores de duració.

Aportació de l’Ajuntament

Personal especialitzat en diversitat sexual i de gènere del Col·lectiu Lambda.

Observacions

El centre educatiu haurà de disposar d’ordinador, projector i altaveus.

Informació

Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Tel.: 962 082 640

logotipo regidoria d'igualtat i polítiques inclusives servici d'igualtat i polítiques inclusives