Project Description

Desembolicar de Residus

Desembolicar de Residus

Descripció

La temàtica d’aquest joc consisteix a relacionar els residus generats als centres educatius i a la llar amb el contenidor on caldrà dipositar-los per a fer-ne una gestió correcta. L’alumnat és distribuït en diferents equips, al voltant d’una lona (2m x 2m) on hi ha dibuixats 6 contenidors de cada tipus de residu (6 blaus –paper i cartó–, 6 grocs –envasos lleugers–, 6 verds –envasos de vidre–, 6 rojos –residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)– i 6 marrons –matèria orgànica–d). Ordenadament, l’alumnat mou la fletxa d’una ruleta que els indica quins residu han de reciclar i la relació amb una de les seues quatre extremitats (peu o mà dreta, peu o mà esquerra) que han de col·locar sobre el dibuix del contenidor corresponent per al seu reciclat. En cada jugada, s’hi valora si l’elecció del contenidor ha sigut la correcta, i d’aquesta manera es reforça l’ús adequat dels contenidors de recollida selectiva, RAEE i fracció orgànica.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar en la millora de la gestió de residus tant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana com a les llars.
 • Fomentar les bones practiques del reciclatge a través del coneixement de tots els SCRAP (Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Fundació Ecoraee’s, Ecotic, European Recycling Platform i Sigre).
 • Donar a conèixer la regla de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Reflexionar sobre la importància del reciclatge i el medi ambient.

Adreçat a

EI3, EI4, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6

Calendari i horari

 • Durant el curs escolar.
 • De dilluns a dijous, en horari de matí i vesprada. Divendres en horari de matí.
 • El taller té una durada d’una sessió escolar, més o menys entre 45 minuts i una hora.
 • Es requereix que les sessions siguen consecutives i flexibilitat horària.
 • En la data concertada es precisarà la participació d’un mínim de 3 aules del centre escolar per a realitzar aquesta o una altra activitat de la campanya.

Aportacions de l’ajuntament

 • Coordinació i difusió des del Servici d’Educació.
 • S’organitza des del Grup Imedes “Projecte R5S”

Aportacions del projecte R5S

 • Educador/a ambiental.
 • Recursos materials: lona per a desembolicar residus i material per a l’ambientació i el desenvolupament de la dinàmica (bosses de reciclatge, residus…).

Observacions

Lloc de realització: aula diàfana del centre educatiu (gimnàs, aula multiusos…).

Informació

ODS relacionats amb el programa

Reutili-fem - entidades que colaboran