Democràcia Participativa 2018-07-17T12:51:35+00:00

Project Description

Democràcia Participativa

Democràcia Participativa

Descripció

Entendre la democràcia com una forma d’organització social, en la qual el poder de decisió i elecció residix en la ciutadania, és fonamental per al desenvolupament de la convivència social i per a promoure la participació i la implicació. Com també per a conéixer, compartir i respectar els valors que se li associen, com la igualtat d’oportunitats en la participació política, econòmica i cultural de la societat. Així mateix, amb el terme democràcia es designa un sistema polític de gestió que pot tindre diverses modalitats: directa, representativa i participativa.

A través d’aquest programa educatiu es busca introduir l’alumnat participant en dinàmiques democràtiques i organitzatives, que possibiliten una actitud i participació activa en els processos democràtics a escala local, visualitzant la seua veu i necessitats com a part de la ciutadania. Tot això es traduïx en l’elaboració de propostes i projectes concrets, que ajuden a la millora i el desenvolupament del seu entorn més immediat a escala social, econòmica i cultural.

Durant el primer trimestre del curs escolar, les i els participants debatran al voltant del concepte de democràcia, compartiran els seus coneixements i posaran sobre la taula tota una sèrie de manques i problemes als quals hauran de buscar solució per mitjà de propostes elaborades i consensuades col·lectivament. A través de diferents sessions, el personal qualificat, facilitarà a l’alumnat ferramentes organitzatives per a abordar el treball i el debat col·lectiu, la investigació i la presentació de propostes, el treball en els projectes, que durant l’última sessió seran presentats per les i els participants a l’equip de govern de la ciutat de València, confluint amb la celebració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

Es busca aprofundir en el coneixement sobre l’Ajuntament de València, les ferramentes que promou per a la participació ciutadana, l’equip de govern i la presa de decisions a escala local, com també les diferents àrees i regidories que el conformen. Finalment, es proposa també que coneguen les característiques i el funcionament d’un govern obert i transparent i es dóna a conéixer el Portal de Transparència i Govern Obert Municipal de València.

Objectius

 • Transmetre a l’alumnat competències sobre el procés democràtic i la presa de decisions en el seu entorn més pròxim.
 • Reconéixer i orientar en principis i valors democràtics que fomenten l’autonomia, la col·laboració, la llibertat i la justícia en favor de la comunitat educativa.
 • Promoure l’anàlisi dels principals problemes del centre educatiu i el seu entorn i les possibles accions de solució d’aquests.
 • Conéixer el funcionament i la gestió de l’Ajuntament de València.

Adreçat a

BC1, BC2, CFS, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

Aquest programa consta de diverses sessions que es realitzaran durant el primer trimestre del curs escolar:

 • 1er sessió: debat, anàlisi de problemes i plantejament de propostes.
 • 2n sessió: selecció de propostes col·lectivament, treball en el projecte seleccionat.
 • 3er sessió: presentació dels projectes de millora i preparació del Ple.
 • 4a sessió: visita a l’Ajuntament i realització d’un Ple sobre els problemes i propostes de treball per a millorar la vida ciutadana.
 • 5a, sessió: que es realitzarà a nivell intern de cada centre, i pel propi personal que participa en el programa, per a difondre les conclusions del treball realitzat al col·lectiu del centre educatiu interessat.

S’incorporarà una xarrada específica sobre el Portal de Transparència i Govern Obert Municipal, a càrrec del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València. Les sessions tindran una durada d’una hora i mitja aproximadament, excepte el Ple en l’Ajuntament que la seua durada aproximada serà de dues hores i mitja. La data prevista de les sessions pot veure’s modificades per qüestions de funcionament intern de l’Ajuntament. En aquest supòsit, es notificarà als centres educatius que participen en el mateix.

Aportació de l’Ajuntament

 • Personal qualificat (Educador/a).
 • Material de treball necessari per a les sessions de treball.

Observacions

 • Amb la finalitat de poder desenvolupar l’activitat de presentació de l’Ajuntament, el centre posarà a disposició del personal qualificat del programa educatiu l’aula d’informàtica en la sessió corresponent. En la resta de sessions, l’aula de treball haurà d’estar en forma de U per a desenvolupar les activitats d’acord als criteris del programa.
 • Amb 20 dies d’antelació a la sessió del Ple, el professorat responsable ha de remetre el treball final elaborat a la Secció de Projectes Educatius amb la finalitat de poder tramitar la informació que es desenvoluparà durant la realització.

Informació

962084283 – 962082146

Logotipo de la Regidoria de Educación.