Democràcia Participativa 2019-07-30T13:55:59+00:00

Project Description

Democràcia Participativa

Democràcia Participativa

Descripció

Entendre la democràcia com a una forma d’organització social, en la qual el poder de decisió i elecció resideix en la ciutadania, és fonamental per al desenvolupament de la convivència social i per a promoure la participació i la implicació ciutadana. Així com per a conéixer, compartir i respectar els valors que se li associen, com ara la igualtat d’oportunitats en la participació política, econòmica i cultural de la societat.

A través d’aquest programa educatiu es busca introduir a l’alumnat participant en dinàmiques democràtiques i organitzatives, que possibiliten una actitud i participació activa en els àmbits de decisió local, visibilitzant la seua veu i necessitats com a part de la ciutadania, traduint-se en l’elaboració de propostes i projectes concrets que ajuden a la millora i el desenvolupament del seu entorn més immediat a nivell social, econòmic, cultural, etc.

Al llarg de 8 sessions que es desenvoluparan durant els dos últims trimestres del curs 2019/20 i el primer trimestre del curs 2020/21, les i els participants debatran entorn de la participació infantil, compartiran els seus coneixements i posaran sobre la taula tota una sèrie de manques i problemes als quals hauran de buscar solució a través de propostes elaborades i consensuades col·lectivament. A través de diferents sessions, el personal qualificat facilitarà a l’alumnat eines organitzatives per a abordar el treball i el debat col·lectiu, la investigació i la presentació de propostes i el treball en els projectes, que durant l’última sessió seran presentats per les i els participants a l’equip de govern de la ciutat de València, confluint amb la celebració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

Objectius

 • Transmetre coneixements sobre el procés democràtic i la presa de decisions en el seu entorn més pròxim.
 • Fomentar la participació, l’autonomia i la col·laboració de l’alumnat.
 • Promoure l’anàlisi de l’entorn escolar i les possibles accions de millora d’aquest.
 • Promoure la corresponsabilitat i implicació ciutadana.
 • Conéixer el funcionament i la gestió de l’Ajuntament de València.

Requisits per a la seua execució

A la finalització de l’activitat educativa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

EP5

Calendari i Horari

Aquest programa consta de diverses sessions que abasten dos cursos escolars (els dos últims trimestres del curs 2019/20 i el primer trimestre del curs 2020/21)

 • 1a sessió: presentació del programa. Debat sobre els processos de participació ciutadana i, en concret, de la participació infantil.
 • 2a sessió: exposició de les diferents Àrees i competències de l’Ajuntament de València. Anàlisi de l’entorn educatiu de l’alumnat i possibles propostes de millora. Part d’aquesta anàlisi se centrarà en valorar l’autonomia de la qual disposen la nostra infància en les seues rutes habituals.
 • 3a sessió: exploració i valoració dels llocs i recorreguts més significatius per a l’alumnat.
 • 4a sessió: recorregut pel barri, identificant les zones relacionades amb les propostes i el pla plantejat.
 • 5a sessió: selecció de propostes de millora i desenvolupament d’aquestes.
 • 6a sessió: s’abordarà des de la pràctica a partir del treballat en la segona sessió, el foment de l’autonomia de l’alumnat.
 • 7a sessió: presentació de les propostes desenvolupades, redacció de la carta per al Ple i preparació d’aquest.
 • 8a sessió: visita a l’Ajuntament i realització del Ple Infantil, en el qual l’alumnat podrà traslladar als representants municipals les propostes treballades.

Aportació de l’Ajuntament

 • Personal qualificat (Educador/a).
 • Material de treball necessari per a les sessions de treball.

Observacions

 • A causa de les característiques excepcionals del desenvolupament d’aquest programa educatiu, es llança una convocatòria extraordinària durant el mes de febrer, per a comptar amb el temps necessari per a la seua correcta execució.
 • El centre posarà a la disposició del personal educador l’aula d’informàtica en la sessió corresponent.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent      https://goo.gl/forms/uFYCvwCPq7Xnakm62

Qüestionari d’avaluació alumnat   https://goo.gl/forms/3SG6eVdCRPIfYZtY2

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.