Project Description

Creatives In-Visibles

Creatives In-Visibles

Foto: rawpixel.com

Descripció

L’anàlisi amb perspectiva de gènere als materials curriculars dels centres escolars, com el realitzat per la professora de la Universitat de València Ana López-Navaias, ens revelen l’exclusió de les dones en els continguts acadèmics de l’ensenyament de secundaria a Espanya; solament el 7,6% dels referents culturals i científics que apareixen en els llibres de text de l’ESO són dones.

Proposem un projecte per reflexionar entorn el material escolar que utilitza l’alumnat de la nostra localitat perquè puguen pensar de forma crítica mitjançant un enfocament de gènere, que li ajude a no reproduir sexisme i promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes. D’aquesta manera s’incorpora en l’alumnat una altra visió, és a dir una forma d’educar des de l’experiència de l´altra meitat de la humanitat, que som les dones: nomenar en femení i en masculí, incorporar la història i els sabers de les dones al currículum, reconèixer i valorar a les alumnes, les mestres i les mares en el centre educatiu.

Objectius

  • Visibilitzar a les dones al llarg de la història, mentre que parteix de protecció i defensa dels drets de les mateixes.
  • Investigar la situació de les dones en els llibres de text, visibilitzánt com una desigualtat més entre dones i homes com a conseqüència del sistema sexe-gènere al que estem sotmesos i sotmeses.
  • Divulgar les desigualtats oposades per a contribuir a la presa de consciència i l’apoderament com a camí per a la seua superació.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, EAI, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

  • 3 Sessions de 50´ aprox. (durada de la classe d’una matèria)
  • dies i hores a concretar amb el centre.

Aportacions del Ajuntament

  • Professionals amb formació en àrees diverses, amb especialització en gènere i polítiques d’igualtat i experiència en educació.
  • Materials per a les dinàmiques i qüestionari avaluació taller professorat.

Material Didàctic

Es disposa de material didàctic de suport al programa.  Aquest material està situat a continuació.  És convenient que l’alumnat participant dispose d’una còpia en paper de la “Guia didàctica de l’alumnat”. La còpia la realitzarà el centre educatiu,  havent d’estar disponible a l’inici de l’activitat.

 

En breu disposarem de:

  • Guia Didàctica del professorat. Creatives In-Visibles.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent      https://goo.gl/forms/KiNpSg76v7KHaaAz1

Qüestionari d’avaluació alumnat   https://goo.gl/forms/drXhcxh4KWpwx0sl1

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.