Project Description

Construye tu Mundo

Construye tu Mundo

Descripció

Conjunt d’actuacions dirigides a sistematitzar la prevenció dels problemes vinculats al consum de drogues en l’àmbit escolar. Es recolza en una metodologia innovadora denominada IVAC (Investigació, Visió, Acció i Canvi) que trenca amb els esquemes tradicionals de transmissió del coneixement, en basar-se en un procés d’aprenentatge actiu. Consta de quatre fases amb les quals es persegueix que l’alumnat participe activament en temes de salut i prevenció de conductes de risc.

Objectius

  • Per a educació infantil: educar en valors, educar en salut i afavorir el desenvolupament afectiu-intel·lectual i social de l’alumnat
  • Per a educació primària i secundària: Reduir el consum d’alcohol, tabac i drogues il·legals; retardar l’edat d’inici de consum de tabac, alcohol i drogues il·legals.

Adreçat a

EI3, EI4, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i horari

Serà el tutor o la tutora del grup qui desenvolupe els continguts del programa durant 6 – 8 sessions al llarg del curs escolar.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Cd-rom que inclou guia didàctica amb activitats per a infantil, primària i secundària
  • Assessorament tècnic.

Observacions

Material didàctic solament disponible en castellà.

Informació

Imprescindiblement s’haurà de contactar per telèfon amb el Pla Municipal de Drogodependències (PMD) per a realitzar la inscripció en aquest programa. El número de telèfon de contacte és el següent 962 082 007

ODS relacionats amb el programa